Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De Federaal ombudsman van de FOD Financiën (fiscale invordering)

Ontmoeting met de federale Ombudsman over de kwestie van de belastingschulden en de invorderingsstrategie van de FOD Financiën (JUNI 2019)


De gegevens van de Federaal ombudsman van de FOD Financien (JUNI 2019)

www.federaalombudsman.be
U kunt online een klacht indienen via het elektronische klachtenformulier of per e-mail op het adres :
Leuvenseweg 48 bus 6| 1000 Brussel
tél. 02 289 27 45 | fax 02 289 27 28
GRATIS nummer 0800 99 961
Als u vragen heeft, kunt u als professional ook rechtstreeks contact opnemen met Laurent Daniaux (voor dossiers in het Frans) en Bart Vandamme (voor dossiers in het Nederlands), auditeurs van de afdeling Financiën en Economie van de Federale (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief