Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Een ombudsman voor de Gerechtsdeurwaarders

ONTMOETING MET DE OMBUDSMAN VOOR DE GERECHTSDEURWAARDERS (MAART 2021)

Op 25/02/2021 hadden wij de eer en het genoegen (virtueel) kennis te maken met de heer Arnout DE VIDTS, ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders in functie sinds september 2018.


De ombudsman van de gerechtsdeurwaarders (OKTOBER 2018)

Sinds september is het mogelijk om een beroep te doen op de ombudsman van de gerechtsdeurwaarders in geval van problemen met een deurwaarder. De ombudsman moet binnen de 90 dagen (uitzonderlijk verlengbaar met nog eens 90 dagen) een advies uitbrengen. Zijn tussenkomst is kosteloos.
Opdat de ombudsman het dossier in behandeling zou nemen, moet men kunnen aantonen dat eerst een vraag werd ingediend bij het betreffende kantoor over de ten laste gelegde feiten. Dat contact met het (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief