Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Het centraal aanspreekpunt of CAP

Het Centraal Aanspreekpunt of CAP (SEPTEMBRE 2022)

Tijdens de vakantie zijn er verschillende artikelen verschenen over het CAP (centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten) en de verplichting voor banken om de bedragen op hun rekeningen of in bepaalde beleggingen aan te geven. Wij onderzochten deze gegevensbank en de mogelijke gevolgen ervan voor het werk van de schuldbemiddelaar, met name wat betreft de invorderingsprocedures van de FOD Financiën.
Het CAP is dus een door de Nationale Bank van België beheerde database (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief