Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Maatregelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

CORONAVIRUS 2de GOLF - Maatregelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

Update op 23/03/2021
1° Wat de WONINGEN betreft Fysieke uithuiszettingen zijn verboden tot NIEUW : 31/03/2021. Zie de rubriek over de deurwaarders. Vanaf 1 januari 2021 kan een nieuw uitstel van betaling van de maandelijkse aflossingen van een hypothecair krediet worden toegekend voor maximaal drie maanden. De uiterste termijn voor het aanvragen van uitstel van betaling was 21 maart 2021. Betalingsuitstellen die in het kader van de eerste en tweede "golf" werden toegekend, mogen samen nooit (...)


CORONAVIRUS - Maartegelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

gepubliceerd op 30/03/2020 Laatste update op 06/07/2020
1° Wat WONINGEN betreft De uithuiszettingen zijn verboden tot 31/08/2020. cfr onderrubriek over Gerechtsdeurwaarders. De huurders met een kleine inkomst hebben recht op een premie van 214,68€. cfr onder-rubriek over de huurders. In België is niets voorzien voor een verplicht uitstel van particuliere huurprijzen zelfs voor sociale woningen als studentenkots (= Franse maatregel). De inning van handelshuren van de Grondregie en het OCMW (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief