Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Maatregelen betreffende de SCHULDEN

CORONAVIRUS 2de GOLF - Maatregelen betreffende de SCHULDEN

Update op 01/07/2021
1° GERECHTELIJKE HOORZITTINGEN In een mededeling van 01/11/2020, beveelt het College van hoven en rechtbanken aan om de zittingen zo normaal mogelijk te laten verlopen en daarbij sterk aan te dringen op het dragen van een mondmasker en het respecteren van de sociale afstandsregels. DE HOORZITTINGEN WORDEN DAN OOK GEHANDHAAFD. De dienstverlening van de griffies blijft gegarandeerd ook al wordt aanbevolen om hen per post, mail of telefoon te contacteren.
2° GERECHTELIJKE (...)


CORONAVIRUS - Maatregelen betreffende de SCHULDEN

Gepubliceerd op 30/03/2020 Laatste update 02/07/2020
1° Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft Het College van Gerechtshoven en Rechtbanken had de rechters bevolen alleen dringende zaken te behandelen, en civiele zaken waarvoor de schriftelijke procedure kan worden gebruikt. De algemene schorsing van de hoorzittingen was geldig tot 03/05/2020 en werd niet verlengd. De hoorzittingen konden dus in theorie worden hervat, op voorwaarde dat de gezondheidsveiligheidsmaatregelen werden (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief