Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De honoraria van gerechtelijke schuldbemiddelaars: Toepasselijke tarieven vanaf 01/01/2023.

De honoraria van gerechtelijke schuldbemiddelaars : Toepasselijke tarieven vanaf 01/01/2023

De honoraria van de schuldbemiddelaars worden geïndexeerd in functie van de consumentenprijsindex. Elke jaar op 1st januari is de indexeringsmogelijkheid bekeken maar enkel aangepast wanneer de bedragen met 5% of meer stijgen of dalen. Het werd het geval in 2018, 2022 en 2023.
Er mogen geen erelonen worden geïnd zonder dat deze voorafgaandelijk werden begroot (= goedgekeurd) door de rechter. Behoudens aanvraag voor provisionele begroting, worden de begrotingsaanvragen ingediend: ter (...)


Kosten en ereloon van de gerechtelijke schuldbemiddelaar : toepassing van het tarief

Tarief ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar vastgelegd in het KB van 18/12/98
Uitgaande van de vaststelling dat er een grote ongelijkheid bestaat in verband met de taxatie van het ereloon tussen de verschillende arrondissementen onderling wat betreft de collectieve schuldenregeling, heeft het O.B.F.G. een vademecum gestemd met betrekking tot de interpretatie van het ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar.
Deze tekst werd naar de voorzitters van de hoven (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief