Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

A.3. JE ONTVANGT EEN VERVANGINGSINKOMEN (WERKLOOSHEIDSUITKERING – LEEFLOON – ZIEKTE-UITKERING – …)

1° Indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Normaal gesproken wordt de uitkering na een bepaalde tijd verlaagd. Tijdens de lockdownperiode zal deze verlaging niet worden toegepast. De zogenaamde degressiviteit wordt opgeheven.
Wat moet je doen ? Dit gebeurt automatisch.

ACTIRIS blijft controleren of werkzoekenden wel degelijk op zoek zijn naar een baan, maar de individuele afspraken om de balans op te maken worden opgeschort.

2° Als je een leefloon ontvangt,

NIEUW - U ontvangt 50,00€ extra per maand van juli tot december voor een totaal van 250,00€.
Wat moet je doen ? Het is automatisch.

Voor de rest verandert er niets.
Als de maatschappelijk werker van het OCMW geen huisbezoek kan afleggen om je gezinssituatie te controleren, is dit geen geldige reden om je geen steun toe te kennen.

3° Als je een ziekte-uitkering ontvangt van het ziekenfonds :

Er verandert niets.
NIEUW - De vergoeding voor mensen die in hun eerste jaar arbeidsongeschikt zijn, wordt verhoogd tot hetzelfde niveau als de tijdelijke "corona"-werkloosheid, d.w.z. in plaats van 60% van het laatste salaris, bedraagt deze 70% + een toeslag van 5,63 euro per dag. Automatische lijnterugkeer
Bovendien is deze maatregel sinds 01/03/2020 geactiveerd en hebben de onderlinge maatschappijen dus 3 maanden de tijd om de geaccumuleerde achterstand te regulariseren.

Om naar het hoofdartikel terug te keren, moet u HIER klikken of zoeken in het gedetailleerde menu aan de linkerkant

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief