Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

B.1. HUISVESTING (HUUR - HYPOTHECAIRE LENING)

Moet ik blijven betalen ? JA,
maar weet dat

 • De uithuiszettingen worden opgeschort NIEUW - tot 31/08/2020. Dit verbod geldt tot 17/07/2020 in Vlaanderen en tot 08/06/2020 in Wallonnië.
  Wat moet je doen ? Dit gebeurt automatisch, als een huisbaas je toch probeert uit te zetten, kan je een klacht indienen en naar de vrederechter stappen.
 • Als je huurovereenkomst afloopt tijdens de lockdown wordt de opzeggingstermijn (einde van de huurovereenkomst en verlaten van de woning) verlengd tot het einde van de lockdown (momenteel is dat 03/05/2020). In tussentijd moet de huur gewoon worden betaald.
 • Studenten die de huur van hun kot vroeger willen beëindigen, kunnen hun huurovereenkomst voor studenten opzeggen met een verkorte opzeggingstermijn van 1 maand, in plaats van de gebruikelijke 2 maanden.
 • De inning van de handelshuurgelden door de Grondregie en het OCMW van de Stad Brussel wordt opgeschort voor de maanden april en mei 2020.
 • Voor sociale woningen, kan het bedrag van het huurgeld worden herbekeken als je inkomsten ten minste 20 % zijn gedaald ten opzichte van de inkomsten op basis waarvan de werkelijke huur werd berekend. Er kan dan een herberekening worden overwogen.
  Wat moet je doen ?  Neem contact op met je sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Vergeet niet dat je mogelijk ook recht hebt op een premie, zie hierboven A.5. INKOMSTEN – PREMIE VOOR HUURDERS

In geval van betalingsmoeilijkheden

 • van de huur : aarzel niet om contact op te nemen met de verhuurder (de particuliere verhuurder of de sociale huisvestingsmaatschappij). Als je tot een akkoord komt, leg dat dan ook schriftelijk vast.
 • van de hypothecaire lening : je kan vragen om je krediet gedurende maximaal 6 maanden niet te betalen tot 01/01/2021. Deze maandelijkse aflossingen worden niet kwijtgescholden, maar worden kosteloos verschoven naar het einde van de hypothecaire overeenkomst.
  Wat moet je doen ?  Neem contact op met je kredietgever.

De betaling van de verzekeringspremies met betrekking tot het vastgoed dat het voorwerp uitmaakt van de hypothecaire lening (brandverzekering, schuldsaldoverzekering, enz.) kan eveneens worden uitgesteld onder dezelfde voorwaarden als de lening, met behoud van de dekking die in de verzekeringspolis is voorzien.
Wat moet je doen ? Neem contact op met je makelaar/verzekeringsmaatschappij.

Als je niet tot een akkoord komt met je bank of verhuurder kan je een beroep doen op het Woningfonds. Zij zullen trachten een antwoord te geven op je vragen en helpen nadenken over mogelijke oplossingen.
Wat moet je doen ? Surf naar de website https://www.fondsdulogement.be/nl of bel het nummer 02/504.32.11, alle werkdagen van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 16.00 u.

Voor daklozen en mensen zonder vast verblijfplaats blijft de opvang in de Trierstraat open tot eind mei. Ook daklozen die ziekteverschijnselen vertonen, kunnen worden opgevangen. Mocht je iemand kennen die zich in deze situatie bevindt, surf dan naar https://survivinginbrussels.be/app/nl/ (02/880.86.89) om praktische informatie te vinden
+ SAMU social: 0800/99.340

Om naar het hoofdartikel terug te keren, moet u HIER klikken of zoeken in het gedetailleerde menu aan de linkerkant

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief