Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

B.9. KOSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG

Moet ik deze betalen ? JA.
NIEUW Telefonische raadplegingen worden door het RIZIV tijdelijk erkend als specifieke raadplegingen. Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, worden deze raadplegingen volledig vergoed door je ziekenfonds (geen eigen bijdrage). Als je geen recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, adviseert het RIZIV de artsen geen eigen bijdrage in rekening te brengen, maar dit is niet verplicht.

NIEUW In geval van een ziekenhuisopname dekt de verzekering ook de medische kosten die voor en na deze ziekenhuisopname worden gemaakt en die daarmee verband houden. Als uw opname voor, tijdens of na de periode van inperking verschoven werd, wordt de vergoeding van de kosten voor en na de ziekenhuisopname verlengd voor de duur van de lockdown.

NIEUW In geval van een ziekenhuisopname voor de behandeling van COVID-19 worden de kosten wel gedekt door een hospitalisatieverzekering en wordt er geen eenpersoonskamertoeslag in rekening gebracht als het isolement het gevolg is van een medische beslissing.

In geval van betalingsmoeilijkheden,
kan je contact opnemen met het ziekenhuis (sociale dienst) of rechtstreeks met je huisarts: hij of zij kan het systeem van de "derdebetalersregeling" toepassen. Het OCMW van je gemeente is er ook om je te helpen en kan eventueel tussenkomen in je medische kosten.

Om naar het hoofdartikel terug te keren, moet u HIER klikken of zoeken in het gedetailleerde menu aan de linkerkant

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief