Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS – Maatregelen van toepassing tijdens de tweede golf

Daar gaan we weer, de Belg wordt weer verzocht om thuis te blijven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hier volgt een overzicht van de regels die van kracht zijn voor de 2de lockdown, de zogenaamde "gedeeltelijke lockdown", en die gevolgen kunnen hebben voor de sector van de schuldbemiddeling.

Het artikel over de maatregelen die tijdens de eerste lockdown zijn genomen, vindt u HIER.

1° Maatregelen betreffende de INKOMSTEN

 1. Wat de door de crisis getroffen WERKERS betreft,
 2. Wat de door de crisis getroffen ZELFSTANDIGEN betreft,
 3. Wat de VERVANGINGSINKOMEN (WERKLOOSHEIDSUITKERING – LEEFLOON – ZIEKTE-UITKERING – …) betreft,
 4. Wat de KUNSTENAARS betreft
 5. Wat de OUDERS betreft
 6. Wat de HUURDERS betreft

2° Maatregelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

 1. Wat de WONINGEN betreft,
 2. Wat de ENERGIELEVERINGEN betreft,
 3. Wat de KREDIETEN betreft,
 4. Wat de BELASTINGEN en TAKSEN betreft,
 5. Wat het VERVOER betreft
 6. Wat de GEZONDHEIDSZORGEN betreft

3° Maatregelen betreffende de SCHULDEN

 1. Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft,
 2. Wat de GERECHTELIJKE UITVOERINGEN en de GERECHTSDEURWAARDERS betreft
 3. Wat de "CORONA" BOETES betreft
 4. Wat de "CORONA" SUPPLEMENTEN betreft

Wij hebben ons in deze lijst vrijwillig beperkt tot de maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de sector van de schuldbemiddeling.

Met vriendelijke groeten

Het team van het Steunpunt

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief