Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Nieuws over beslagleggingen

29/06/2020

1° Beperking van loonbeslagen - Wet van 19/06/2020.

Na de algemene opschorting van de beslagen tussen 29/05/2020 en 18/06/2020 heeft de wetgever een nieuwe maatregel goedgekeurd om enige verlichting te bieden aan degenen bij wie het inkomen elke maand in beslag wordt genomen. De bedragen die niet in beslag kunnen worden genomen, worden verhoogd van ongeveer € 220 tot € 300 tussen 20/06/2020 en 31/08/2020, d.w.z. de persoon wiens inkomen in beslag wordt genomen, ontvangt een groter deel van zijn of haar salaris zonder dat hij of zij iets hoeft te doen. Het is de werkgever die zijn berekening moet veranderen.

De enige uitzondering is dat dit niet geldt voor alimentatiebeslagen, omdat er in dit geval geen rekening wordt gehouden met de minimumbedragen die in beslag kunnen worden genomen.

Beslagbare inkomsten CORONAVIRUS

Hier is het aangepaste rekenprogramma
.
.

Indien de werkgever de nieuwe bedragen niet respecteert, raden wij aan om de deurwaarder rechtstreeks aan te schrijven om de terugbetaling te vragen van de te veel in beslag genomen bedragen op grond van de wet van 19/06/2020, en eveneens de werkgever te waarschuwen zodat hij de volgende maand niet dezelfde fout maakt.

Als de deurwaarder weigert, neem dan contact op met het Steunpunt en wij zullen u helpen om druk uit te oefenen op de recalcitrante deurwaarder of om een oplossing te vinden met de werkgever die de fout heeft gemaakt.

.

2° Hervatting van de beslagen op roerend goed en de gerechtelijke verkopen.

Na de toelating om vergaderplaatsen te heropenen, opent de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders van Brussel opnieuw zijn deuren op 09/07/2020.

We moeten een reeks van "betekening van nieuwe verkoopdagen" verwachten voor al diegenen die geen akkoord gevonden hebben met hun schuldeiser tijdens de lockdown.

Beslagen op roerend goed, die werden geschorst omdat men niet in staat was een verkoop te voorzien zullen ook herbeginnen.

.

3° Betreffende de algemene opschorting van beslagen van 29/05 tot 18/06 - wet van 19/05/2020.

Gezien de laattijdige datum van inwerkingtreding van de wet [1], hebben veel werkgevers geen tijd gehad om hun betalingsopdracht te wijzigen en betaalden ze aan de deurwaarder toch het beslagbaar deel van het salaris van mei.

Jammer genoeg zal dit deel zeer moeilijk te recupereren zijn omdat enkele gerechtsdeurwaarders geoordeeld hebben dat de wet van 20/05/2020 niet van toepassing was op het loonbeslag. De wet bepaalt echter duidelijk dat alle (uitvoerende) beslagen worden opgeschort, terwijl het loonbeslag een uitvoerend beslag is. De wet betreft dus wel degelijk ook het loonbeslag, maar deze deurwaarders hebben geoordeeld dat de wetgever in een apart artikel had moeten preciseren dat het loonbeslag inderdaad werd opgeschort. Helaas lijkt het erop dat deze fantasievolle interpretatie door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aanvaard wordt.

We hebben geprobeerd contact op te nemen met de betrokken deurwaarders en de Nationale Kamer om hen tot rede te brengen, maar we vrezen dat alleen een beroep bij de beslagrechter hen van gedachten zal doen veranderen.

We bereiden een modelbrief voor om u in zo’n geval te kunnen helpen.

Als u geconfronteerd wordt met een dergelijk scenario en uw gebruiker bereid is (en er de middelen voor heeft, bijvoorbeeld met een PRO DEO) om de zaak voor de rechter te brengen, wees er dan van bewust dat uw zaak nuttig kan zijn voor alle andere schulden op het moment van de verdeling door de gerechtsdeurwaarder. Twijfel niet om het Steunpunt te contacteren voor ondersteuning, of laat ons gewoon de beslissing weten.

[1Op 29/05/2020, hoewel de wet dateert van 20/05/2020

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief