Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De begeleiding van professionals

Het Steunpunt stelt zijn pedagogische en culturele expertise in het beheer van projecten ter beschikking om zo gepaste ondersteuning te bieden aan de diensten en de organismen die preventieacties ontwikkelen (OCMW’s, scholen, verenigingen voor permanente vorming, bedrijven, openbare diensten,…).

Deze steun neemt verschillende vormen aan :

  • terbeschikkingstelling van pedagogische middelen ;
  • vormingen ;
  • hulp bij het ontwerp ;
  • de uitvoering en de evaluatie van het project ;
  • methodologische begeleiding tijdens de eerste animaties.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief