Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De collectieve schuldenregeling in 10 vragen! Een nieuwe brochure

In 2015 hebben wij een nieuwe brochure over de collectieve schuldenregeling ontworpen met de hulp van een werkgroep samengesteld uit 3 advocaten en mevrouw Boccart, rechter bij de Arbeidsrechtbank.

De tekst werd herlezen en verbeterd door de vzw Droits Quotidiens, de leden van de stuurgroep en ervaringsdeskundigen van de FOD Maatschappelijke Integratie om zo tot een eenvoudige, duidelijke en verstaanbare tekst te komen, die een antwoord biedt op de vragen van het publiek.

Deze nieuwe brochure is niet alleen completer dan de vorige op het vlak van de aangeboden informatie, maar is ook gemakkelijker te begrijpen! Veel leesplezier!

Voorlopig is de brochure enkel in het Frans beschikbaar, maar de Nederlandse vertaling komt eraan.

Le RCD en 10 questions

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief