Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

De inningspraktijken van de maatschappij HOIST KREDIT AB

In februari jl. hadden we het al over de praktijken van de maatschappij HOIST inzake de inning van schulden.

Deze maatschappij is gespecialiseerd in de overname en de inning van vorderingen die als verloren worden beschouwd ("non-performing") en zet de vervolging goedkoop verder - meestal in de minnelijke fase - onder dreiging van gerechtelijke vervolging.

U heeft misschien al opgemerkt in uw praktijk dat deze maatschappij gebruik maakt van de Europese betalingsbevelprocedure voor de inning van de schulden die zij heeft overgenomen van verschillende energieleveranciers (Electrabel, Essent, Luminus, Lampiris…) en van Citibank.

Het is ons duidelijk dat Hoist de Europese wetgeving omzeilt teneinde een uitvoerbare titel te bekomen middels een snelle en eenzijdige procedure.
Nog afgezien van onze bedenkingen bij het zogenaamde grensoverschrijdende karakter van deze geschillen, hebben wij in onze dossiers nog andere misbruiken vastgesteld: de aangerekende kosten zijn niet conform, veel schulden zijn verjaard of worden betwist, Hoist is niet in staat de gevorderde bedragen te bewijzen, de dwingende bepalingen met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter inzake energie of consumentenkrediet worden niet gerespecteerd, ....

Deze methoden zijn uiterst betwistbaar en ze hebben dramatische gevolgen voor de reeds kwetsbare personen die ons raadplegen.

In onze overtuiging dat het van essentieel belang en dringend is om een einde te stellen aan deze praktijken, hebben wij een grote voorlichtingscampagne gelanceerd over dit onderwerp met de dienst Infor Gas-Elec en de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD) - Steunpunt SocialEnergie.

We hebben een brief gestuurd, samen met een analysedossier gebaseerd op onze vaststellingen op het terrein, naar

  • alle Brusselse vrederechters,
  • naar de inspectie van de FOD Economie,
  • naar de federale ombudsman voor Energie
  • en naar de minister van Economische Zaken.

Gelukkig blijken sommige Brusselse vrederechters gevoelig te zijn voor deze kwestie en verwerpen ze de aanvragen van Hoist (zie hierover in bijlage een recente uitspraak van de VR van Elsene).

Let ook op ... het laatste dossier in de bijlage dateert van mei 2015 ... deze praktijk blijft nog steeds voortduren en het blijkt dat veel van de gevorderde schulden verjaard zijn of worden betwist (zie ons dossier in bijlage - bestaat enkel in het frans).

Note d’analyse : Hoist et la procédure d’injonction de payer

Annexe1 jdp antwerpen-hoist

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief