Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Februari 2019 : De invordering van onbetaalde schulden door Vivaqua

Wij zijn zeer verontrust over de groeiende waterarmoede en meer bepaald over de methoden die Vivaqua (Hydrobru) toepast om haar onbetaalde facturen in te vorderen.

Zoals zal blijken uit het dossier in bijlage hebben deze praktijken immers dramatische gevolgen voor de meest kwetsbare consumenten aangezien ze ervoor zorgen dat hen gerechtskosten worden aangerekend, die vaak het bedrag van de oorspronkelijke vordering overtreffen.

Bovendien dienen de financiële tussenkomsten van de OCMW’s (om de afsluiting van het water te vermijden of om de heraansluiting te bekomen) steeds vaker om onder meer die gerechtskosten te dekken, wat een verhoging van de via het Sociaal Waterfonds terugbetaalde bedragen tot gevolg heeft. Dat fonds wordt door alle Brusselaar gefinancierd en is zeker niet bedoeld om dergelijke bijkomende lasten te dragen. Overigens, wanneer ze niet worden terugbetaald, blijven die kosten ten laste van Vivaqua waardoor ze uiteindelijk zorgen voor een duurdere waterfactuur.

Wij zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen waterarmoede de invoering van meerdere maatregelen vereist, en dat er op de lange termijn moet gedacht worden. We bekijken hier enkel één element van deze ingewikkelde problematiek maar wij benadrukken nu reeds dat het van het grootste belang en tevens dringend is om de invorderingsprocedure te versoepelen en na te denken over een preventief beleid om zoveel mogelijk de verzwaring van de schuld en de afsluiting van een elementaire en levensnoodzakelijke nutsvoorziening zoals water te vermijden.

Wij verwelkomen het feit dat een zekere versoepeling momenteel besproken wordt met de OCMW’s maar we vinden het ook belangrijk dat de gebruikers redelijke betalingsplannen kunnen bekomen alvorens ze ingebreke gesteld worden en niet verplicht worden dit via het OCMW aan te vragen. Het is daarenboven belangrijk te denken aan de vele vzw’s die ook tussenkomen op het terrein in Brussel om de mensen te helpen en de meest kwetsbaren te begeleiden.

De Invordering van schulden door Vivaqua 2018

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief