Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

De pondspondsgewijze verdeling

De pondspondsgewijze verdeling laat toe het beschikbaar bedrag te verdelen onder de schuldeisers naar verhouding van het bedrag van hun schuldvordering.

Het gaat om een formule die als voordeel heeft billijk te zijn en over het algemeen gemakkelijk aanvaardt wordt door de schuldeisers. Deze terugbetalingsmethode kan echter niet in overweging genomen worden (of slechts gedeeltelijk) indien er schulden zijn waaraan u voorrang dient te verlenen.

De formule:

(Bedrag verschuldigd aan de schuldeiser x beschikbaar bedrag)
%
Totaal van alle openstaande schulden
Voorbeeld: indien u over 100 EUR beschikt (beschikbaar bedrag) dat verdeeld moet worden onder de volgende 4 schuldeisers :
SchuldeisersBedrag van de schuldPondspondsgewijze verdeling
Bank x 100€ 50% (=100/200) = 50€ (= 50% van 100)
Deurwaarder y 25€ 12,5% = 12,5€
Ziekenhuis z 25€ 12,5% = 12,5€
Kredietkaart a 50€ 25% = 25€
Totaal = 100€

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief