Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

De reactie van de schuldeisers

Hoe kan de schuldeiser reageren op uw voorstel tot terugbetaling ? Hij kan :

  • het voorstel aanvaarden en dit schriftelijk bevestigen ;
  • niet reageren (indien hij de voorgestelde betalingen aanvaardt kan men ervan uitgaan dat hij het voorstel stilzwijgend aanvaardt) ;
  • schriftelijk weigeren, maar verder geen enkele reactie ;
  • schriftelijk weigeren en vervolgingen opstarten (gerechtelijke procedures, loonoverdracht).

In de eerste drie gevallen is het aan te raden de voorgestelde betalingen verder te zetten.

De vierde mogelijkheid vereist een grondig onderzoek geval per geval. De diensten schuldbemiddeling kunnen u helpen en raad geven.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief