Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

De verhouding schuldbemiddelaar/schuldeiser

  1. Bij de dialoog die hij opstart met de schuldeiser zal de bemiddelaar steeds de volledige instemming van de schuldenaar hebben. De afbetalingsvoorstellen die hij formuleert hebben altijd op voorhand het akkoord van de schuldenaar verkregen ;
  2. De bemiddelaar zal zijn kennis van zaken en ervaring gebruiken om realistische voorstellen te formuleren en dit na een uitgebreid onderzoek van de situatie waarin de schuldenaar leeft ;
  3. De bemiddelaar zal de informatie die volgens hem nodig is om de financiële situatie van de schuldenaar te beoordelen, overmaken aan de schuldeiser. Hierbij zal hij zijn plicht tot beroepsgeheim naleven ;
  4. De bemiddelaar zal de schuldenaar bijstaan en indien nodig regelmatig een stand van zaken met hem opmaken. Indien er een einde aan de bemiddeling gesteld wordt, zal de bemiddelaar de schuldeiser op de hoogte brengen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief