Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Derde stap: minnelijke onderhandeling

Eenmaal uw terugbetalingsplan opgemaakt, moet u het voorleggen aan al uw schuldeisers.

Het gaat er nu om hen te overtuigen vrede te nemen met een spreiding van betalingen. Het is beter dit schriftelijk te doen dan telefonisch.

Bovendien is het nuttig aan elke schuldeiser het volgende over te maken ;

  • uw budget (inkomsten en uitgaven) ;
  • de lijst van uw schuldeisers en de inventaris van uw schulden ;
  • de terugbetalingsvoorstellen ;
  • een korte samenvatting van uw gezins en beroepstoestand.

Over het algemeen is het aangeraden de terugbetalingen aan te vatten zonder op het antwoord van de schuldeisers te wachten.
Een schuldeiser is niet verplicht een gedeeltelijke betaling te aanvaarden. Enkel een rechter kan betalings- en uitsteltermijnen toestaan aan de schuldenaar die "ongelukkig en te goeder trouw" is en dus de schuldeiser dwingen de betaling van een gedeelte van de schuld te aanvaarden (art.1244 B.W., art. 38 wet op het consumentenkrediet...).

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief