Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Federatie

Bovenop de onontbeerlijke ondersteuning van de diensten schuldbemiddeling, tracht onze vereniging sedert haar oprichting samen met de grondwerkers na te denken over problematieken over en rond schuldoverlast.

Mettertijd werd deze belangrijke overleg – en aanbevelingsrol erkend door de overheid.

Voor de diensten die door de GGC erkend zijn (OCMW’s en bicommunaitaire VZW’s)

hebben we op 26 juni 2012 een overeenkomst ondertekend met het Verenigd College van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin we volgende opdrachten krijgen :

 1. Bevorderen van overleg en netwerking tussen de verschillende actoren op het terrein .
 2. Formuleren van aanbevelingen en het Verenigd College adviseren inzake kwesties met betrekking tot overmatige schuldenlast ;
 3. Ontwikkelen in samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, van een gegevensoverzicht met betrekking tot onze activiteitensector, verzorgen van de inzameling, de verwerking en de presentatie van die gegevens in een jaarverslag;
 4. Verrichten van onderzoek, enquêtes en studies en verzorgen van publicaties.

Voor de diensten die door de Franse Gemeenschap erkend zijn

Sinds 1 augustus 2013, is onze verenigingerkend als representatieve en coördinerende organisatie voor de sector van de diensten schuldbemiddeling (Besluit van het College van de Franse Gemeenschapcommissie 2013/1050) en heeft dus als opdracht:

 1. Bijstand en advies aan haar leden bieden;
 2. Uitwisselingen en nadenkingen tussen haar leden ontwikkelen;
 3. De acties van haar leden coördineren en bevorderen;
 4. Zorgen voor de verspreiding van informatie onder haar leden en omtrent haar leden;
 5. Coördinatie met andere instellingen van Gezondheid, Sociale Actie, Gezin en Sociale Cohesie ontwikkelen, zonder andere partners uit te sluiten.

We mogen daarenboven :

 1. de voortgezette opleiding van de werknemers van onze leden bevorderen;
 2. Onderzoeken, studies en publicaties op het gebied van sociaal/gezondheid uitvoeren

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief