Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Hervorming van de Collectieve Schuldenregeling (CSR) : samenvatting van de aanbevelingen

In het kader van de grote hervorming van de minnelijke en gedwongen incassoprocedures waarin het federale regeerakkoord van 30 september 2020 voorziet, hebben wij samengewerkt met onze Vlaamse (SAM) en Waalse (Observatoire du Crédit et de l’Endettement) tegenhangers en met het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) om gemeenschappelijke aanbevelingen voor de hele sector naar voren te brengen.

Hier is reeds de tekst die de eisen voor de Collectieve Schuldenregeling (CDS) samenvat.

Gemeenschappelijke aanbevelingen in CSR

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief