Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Hoe de noodzakelijke uitgaven bepalen voor het dagelijks leven?

De meest eenvoudige methode is gedurende een zekere tijd elke dag zijn uitgaven te noteren. Bepaalde uitgaven komen slechts één keer per jaar voor, andere driemaandelijks. Er dient dus wel degelijk rekening gehouden te worden met de bedragen die op andere tijdstippen van het jaar betaald moeten worden.

Het is aan te bevelen alle uitgaven naar een maandbasis om te zetten. Op die manier zal een jaarlijks te betalen factuur (het waterverbruik bijvoorbeeld) door 12 gedeeld worden om de maandelijkse kost te berekenen. Aangezien u slechts één keer per jaar betaalt, wordt voor dit bedrag een "provisie" aangelegd.

De ideale tijdspanne om uw uitgaven te noteren is drie maanden. Indien u het langer wenst te doen is dit uiteraard nog beter, maar het vraagt wel veel discipline om het nauwkeurig te blijven doen. Om u te helpen met het berekenen van uw budget, vindt u op deze site een tabel met inkomsten en uitgaven.

U kunt uw budget berekenen aan de hand van de budgettaire roosters beschikbaar op deze website.

Zie ook op de website www.checkyourbudget.be (enkel in het Frans).

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief