Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pedagogische koffer Sesam Open mij

“SESAM, Open mij/Ouvre-moi” is een tweetalige “opbergmapkoffer” die in drie delen verdeeld is.

Het bovenste deel bevat de presentatieteksten en de pedagogische fiches

Dit deel is in drie thema’s onderver¬deeld. Ze zijn door inlegvellen aangeduid:

 1. De waarden
 2. Het budget
 3. Het krediet
 4. De huisvesting en energiebesparingen,
 5. De gezondheidszorg,
 6. De inkomsten.

De Cd-rom
waarop u het volgende kunt vinden:

 • Theoretische teksten die nuttig zijn om uw animaties te ontwikkelen,
 • Leermateriaal dat nuttig is voor de animaties en dat u voor elke animatie opnieuw zal moeten uitprinten.

Tot slot zult u in het bovenste deel leermateriaal vinden dat al uitgeprint is zoals het spel “Het Tarwekoekje”, kaartspelletjes, fictief geld, enz.

Waar kunt U de koffer “Sesam open mij” vinden?

U kunt de pedagogische koffer in de bibliotheek van het Steunpunt – Schuldbemiddeling of in de bibliotheek van de Nationale Bank van België raadplegen.

Het Observatoire du Crédit et de l’Endettement, evenals het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling beschikken ook over een exemplaar van de koffer.

Teneinde de animatoren te helpen om zich deze instrumenten eigen te maken en de regels van groepsonderwijs (projectpedagogie en probleemgestuurd leren) te identificeren, biedt het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brus¬sels Hoofdstedelijk Gewest een opleiding aan van vier dagen “Animatoren..en pedagogen” (enkel in het Frans).

Aan het einde van de opleiding, krijgen de deelnemers een gratis “SESAM, Open mij”koffer

Pedagogisch kader

De pedagogische middelen voorgesteld in “SESAM, open mij” zijn:
• Ludiek
De oefeningen worden gegeven onder de vorm van spelletjes, rollenspelletjes en debatten. Het zal niet over cursussen ex-cathedra gaan; de oefeningen zijn gericht op het plezier om te leren en om deel te nemen.

• Op basis van vrijwilligheid
Om een werkelijke impact te hebben, moet de deelname gebeuren op vrijwillige basis.
Een geïnteresseerde deelnemer zal veel meer onthouden dan een “gedwongen” deelnemer. Het is ook nodig dat de deelnemer zich actief inzet om informatie te verzamelen. Het doel is om hem zijn verantwoordelijkheid te doen opnemen en hem te valoriseren zodat hij zelf de informatie kan vinden die hij nodig heeft.
• Participatief beleid
De « workshops voor consum’actoren » willen uitleg geven en mensen doen nadenken over de problematiek van de schuldoverlast. Iedere deelnemer wordt gevraagd om stelling te nemen, zijn ervaringen en waarden mee te delen, en deze voor te leggen aan de andere deelnemers om tenslotte ZIJN keuze te maken. Dit kan alleen gebeuren op vrijwillige en participatieve basis.

Probleemgestuurd leren
Vele pedagogische instrumenten die “Sesam, open mij” voorstelt zijn afgeleid van bestaande pedagogische instrumenten. Zo moedigen wij elke animator ook aan om deze verder te ont-wikkelen, aan te passen aan zijn gevoeligheden, zijn publiek, zijn omgeving ... maar zonder de pedagogisch werkmethode aan de hand van projecten en problemen uit het oog te verliezen.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief