Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Preventie van overmatige schuldenlast

De schuldbemiddelaars hebben snel opgemerkt dat het onmogelijk is remediërend te werken zonder tegelijkertijd preventief te handelen. Zonder een financiële vorming, zonder een bewustwording van zijn persoonlijke waarde en zonder terug vertrouwen te hebben in zijn capaciteiten, kun je onmogelijk vermijden dat de persoon met een schuldoverlast niet hervalt na aflossing van zijn schulden dankzij de schuldbemiddeling.

Het is zelfs noodzakelijk om preventief op te treden nog voor de persoon een schuldoverlast heeft.

Er bestaan verschillende doeltreffende middelen om schuldoverlast tegen te gaan zoals nieuwe vaardigheden ontwikkelen, het budget beter leren beheren, bewust zijn van wat echt belangrijk voor je is, een kritische blik op onze consumptiemaatschappij ontwikkelen, … kortom kiezen met kennis van zaken en de touwtjes van de consumptie in eigen handen hebben.
Een consument verwerft verschillende vaardigheden tijdens zijn leven. Indien zijn financiële vaardigheid op correcte wijze wordt toegepast door een aangepast beheer, helpt dit mee het budgettair evenwicht te vinden. Vervolgens draagt dit dan bij tot zijn maatschappelijke inschakeling en zijn algemeen welzijn.

Om de consumenten deze capaciteit te geven, zijn vormingen en gerichte informatie op maat vereist, die tegemoet komen aan de steeds meer diverse levens- en consumptiestijlen, De informatie moet voor hen ook begrijpbaar zijn. Het is een rijk onderwerp die een wijds gamma aan knowhow omvat. De verspreiding van die knowhow vereist op haar beurt evenveel methodes, instrumenten en tussenpersonen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief