Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Strafrechtelijke boetes en minnelijke afbetalingsplannen

Naar aanleiding van een aanvraag voor een (minnelijk) afbetalingsplan hebben bepaalde schuldbemiddelingsdiensten dit intrigerende (standaard) antwoord ontvangen van de ontvangers van penale boetes:

Geachte Heer,
Er zal vanaf heden geen afbetalingsplan meer worden toegekend voor strafrechtelijke boetes. Uiteraard zal iedere betaling die u spontaan verricht, worden afgetrokken van het openstaande saldo.
Daarom vragen wij u om ons elk bedrag waarover u beschikt te storten op rekeningnummer BE XXXX met de correcte betalingsmededeling. Als u de betalingsmededeling niet kent of u meerdere boetes heeft, dient u uw rijksregisternummer in te vullen in plaats van de mededeling.
Zolang wij maandelijks een voldoende groot bedrag ontvangen in functie van uw inkomsten en van de af te lossen schuld, zullen wij geen bijkomende stappen ondernemen.
Indien wij geen betalingen (meer) ontvangen, zullen wij overgaan tot een vereenvoudigd derdenbeslag bij uw werkgever en/of uw vakantiefonds, of zullen wij opdracht geven aan onze deurwaarder om over te gaan tot de gedwongen invordering.
Hoogachtend,
De Ontvanger

Wat moeten we hiervan denken ?

Zoals u weet is de ontvanger persoonlijk verantwoordelijk voor de inning van de belastingen. Als hij een fout maakt en niet int wat hij had moeten innen, dan kan hij hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Een officieel afbetalingsplan toekennen is dus zeker geen vanzelfsprekende zaak. Momenteel is het een risico dat sommigen onder hen niet (meer) willen nemen.

Het Rekenhof heeft immers in februari 2014 "de gebrekkige uitvoering van strafrechtelijke boetes aangekaart" en drong er bij de federale overheid op aan om op korte termijn concrete maatregelen te treffen om de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke boetes te verbeteren.

Volgens een verslag van het Rekenhof blijft bijna 75% van de strafrechtelijke boetes die in België door rechters worden uitgesproken, onbetaald. Er is sprake van een deficit van 50 miljoen euro. "De federale overheid moet dringend maatregelen treffen. De huidige situatie brengt de doeltreffendheid van de boetes en de gelijkheid tussen de burgers in gevaar", stelt het Rekenhof in dit vernietigend rapport.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140204_00962884

Verandert dit iets voor de diensten schuldbemiddeling ?

De situatie is er zeker moeilijker op geworden, maar niet onmogelijk, aangezien de standaardbrief toch de vermelding bevat: “Zolang wij maandelijks een voldoende genoeg bedrag ontvangen in functie van uw inkomsten en van de af te lossen schuld, zullen wij geen bijkomende stappen ondernemen”.

Let er – zoals altijd – wel op dat uw aanvraagbrieven voor een afbetalingsplan goed gemotiveerd zijn en dat u de administratie op de hoogte brengt van het beschikbare budget (middelen en onsamendrukbare kosten) maar ook van de sociaal-economische situatie en de schuldenlast van het gezin om de administratie te overtuigen dat de voorgestelde betalingen redelijk zijn (ook al is het bedrag niet erg groot) rekening houdend met de situatie.

En wacht niet op de goedkeuring van de administratie om het voorgestelde afbetalingsplan op te starten…

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief