Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Tips van de sector

Hier vindt u een reeks praktische informaties die in het dagelijkse beheer van uw dossiers nuttig kunnen zijn.

NIEUWS ONTVANGEN IN NOVEMBER 2023

16/11/2023 - BESLAGEN : Wist u dat wanneer de FOD een vereenvoudigd beslag legt op een bankrekening, de bank gerechtigd was om haar kosten rechtstreeks af te trekken van het geld dat nog op de rekening stond (art. 20 WMGI). Omgekeerd, in het geval van een conventioneel beslag, moeten de kosten van de bank ten laste komen van de deurwaarder en kunnen ze rechtstreeks worden afgetrokken van het in beslag genomen bedrag dat aan hem moet worden overgemaakt (art 1454 GW).

14/11/2023 - SOCIALE BIJSTAND : De FDSS heeft haar jaarlijkse evaluatie van haar 0800/35 243 gratis telefoonnummer gepubliceerd. Voor een volledigere analyse van de 1.532 oproepen ontvangen tussen juli 2022 en juni 2023, klik HIER (Alleen in het Frans)

09/11/2023 - SOCIALE BIJSTAND: Het bedrag van uw kinderbijslag is deze maand gedaald? Dat komt omdat er vanaf 1 november een nieuwe voorwaarde is gesteld om te kunnen profiteren van de "sociale toeslag" op de kinderbijslag. Vanaf nu moet het kadastraal inkomen minder zijn dan €2.000,00. (zie ons advies van 19/06/2023)

07/11/2023 - CSR : Ten gevolge van een technisch probleem ontvangt de griffie van de Arbeidsrechtbank van Brussel geen bericht in geval van neerlegging op het JustRestart platform. In eerste instantie is het daarom beter om uw documenten ook per e-mail naar hen op te sturen (of via e-deposit).

02/11/2023 - ENERGIE: VERWARMING - Vanaf 01/11/2023 verhogen de interventiedrempels voor de verwarmingsvergoeding. Het bruto belastbaar jaarinkomen van het huishouden mag nu niet hoger zijn dan € 23.851,17/jaar, plus € 4.413,54 per persoon ten laste. De omzendbrief kan worden bekeken HIER.

INFO ONTVANGEN IN OKTOBER 2023

31/10/2023 - ZELFSTANDIGEN : Online lancering van de dienst Justban, het Centraal Register van Malafide ondernemers, waarmee u kunt nagaan of een ondernemer is veroordeeld tot een strafrechtelijk malafide ondernemers. Deze "zwarte lijst" is beschikbaar via het portaal www.justonweb.be, maar vereist dat u de geboortedatum van de ondernemer in kwestie kent. Meer informatie is beschikbaar op de FOD Justitie website.

26/10/2023 - CSR : Zoals gespecificeerd in ons bericht van 12/09 (hieronder) zal het Centraal Register voor Collectieve Schuldenregelingen of JustRestart in werking treden op 02/11/2023. De informatie werd aangekondigd in een KB van 11/10/2023, gepubliceerd op 26/10/2023.

24/10/2023 - MAATSCHAPPIJ : Begin van de stemperiode voor de 15e Federale Prijs voor Armoedebestrijding. Dit jaar ligt de focus op organisaties die laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg bevorderen voor doelgroepen in precaire situaties. Je hebt tot 15 november de tijd om te stemmen op het project dat het meest verdient om een financiering van €10.000 te ontvangen via de website.

19/10/2023 - WONING : Let op om een huurprijs te kunnen indexeren, moet de huurovereenkomst aan verschillende voorwaarden voldoen: het moet geschreven zijn, geen indexatie verbieden , geregistreerd zijn, en de verhuurder moet een geldig EPB-certificaat aan de huurder hebben overhandigd. Als dit niet het geval is, kan de indexering worden aangevochten.

17/10/2023 - WONING: Zoals vermeld in ons bericht van 28/09/2023 (hieronder), sinds 14/10/2023 kunnen verhuurders van brusselse woningen met een slechte EPB hun huur opnieuw indexeren. Maar ze moeten een geschikte formule gebruiken die een correctiefactor bevat. Meer info op site de Huisvesting.Brussels.

12/10/2023 - SOCIALE BIJSTAND : Om het gebrek aan toegang tot sociale bijstand tegen te gaan en sociaal werkers wat werk uit handen te nemen, lanceert de FOD Maatschappelijke Integratie in 2024 het platform OCMW Online, waarmee gebruikers online sociale bijstand kunnen aanvragen. Meer info HIER

10/10/2023 - ENERGIE: De Geschillendienst van Brugel heeft een interessante uitspraak gedaan over een leverancier die een contract had opgezegd op basis van de Mystery Switch procedure. De leverancier werd veroordeeld tot betaling van de facturen opgelopen tijdens de betwiste periode. De beslissing kan worden geraadpleegd op de website Sociaal Steunpunt Energie (alleen in het Frans).

05/10/2023 - CSR : We worden gecontacteerd door mensen in CSR, van wie de betaling lager is dan het minimum bepaald in artikel 1675/9 §4 CJ. Ter herinnering, dit inkomen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van het leefloon (dat kan HIER worden geraadpleegd) + gezinstoelagen. Het budget moet worden aangepast aan dit bedrag, maar de bemiddelaar mag in geen geval minder betalen.

03/10/2023 - SOCIALE BIJSTAND: In haar Koninklijk Besluit van 06/08/2020 voorzag de regering een verhoging van het RIS van 10,75% gespreid over 4 jaar bovenop de indexering (ons advies van 26/11/2021). Er is nu besloten niet over te gaan tot de laatste eenmalige verhoging die gepland was voor 01/01/2024 (Koninklijk Besluit van 12/09/2023). Bevestiging op de SPP-website.

NIEUWS ONTVANGEN IN SEPTEMBER 2023

28/09/2023 - WONING : Het verbod op indexering van de huurprijs voor woningen met een slechte EPB eindigt op 14/10/2023. Deze beschermende maatregel is niet verlengd en de Brusselse regering werkt aan een tekst om dubbele indexering te voorkomen. Lees meer in dit artikel in de krant l’ECHO (alleen in het Frans).

26/09/2023 - BELASTINGEN: De FOD Financiën waarschuwt voor valse aanslagbiljetten. Eén advies; Klik nooit op links die je per e-mail ontvangt en ga naar de bronsite MyMinfin.be. Meer details HIER.

21/09/2023 - BESLAGEN : Let op : sinds de inwerkingtreding van het WMGI (Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) op 01/01/2020, is de FOD Financiën die een vereenvoudigde beslag doet, verplicht om het formulier van kind ten laste op te sturen. Voorheen was dit niet verplicht voor belastingdoeleinden. HIER vind je meer info over het begrip kind ten laste.

19/09/2023 - SOCIALE BIJSTAND : Net als in 2021 (mededeling van 05/11/2021) en in 2022 (mededeling van 01/09/2022) werden de inkomensdrempels om in aanmerking te komen voor gratis of gedeeltelijk gratis rechtsbijstand op 1 september met €100 verhoogd. De exacte cijfers zijn HIER beschikbaar.

14/09/2023 - HUISUITZETTING: Als onderdeel van de hervorming van de uitzettingsprocedures in Brussel, verbiedt een decreet, gepubliceerd op 21/08/2023, gedeelde brievenbussen in flatgebouwen. Zoals het al het geval was voor deurbellen, moet er nu ook één brievenbus per flat zijn. HIER vindt u meer informatie.

12/09/2023 - CSR : Volgens onze informatie is er een nieuwe datum vastgelegd voor de lancering van het JutsRestart platform; het is 02/11/2023. Meer informatie volgt binnenkort.

07/09/2023 - ZELFSTANDIGEN : Wist u dat de inkomsten van een zelfstandige niet automatisch beschermd zijn in geval van loonbeslag. Als bewezen kan worden dat ze vast en regelmatig zijn (zoals in het geval van zaakvoerders), kan de beslaglegger ze behandelen als loon, maar als hij weigert (zoals in het geval van de FOD Financiën) zal men toch voor de beslagrechter moeten verschijnen en bewijzen dat ze de enige inkomsten van de persoon zijn en dat ze beschermd moeten worden als "atypische" inkomsten. Neem voor meer informatie contact op met de juridische dienst van het Steunpunt.

05/09/2023 - BANKEN : Een wet van 31/07/2023 gepubliceerd op 16/08/2023 voorziet nu in een strikter kader voor ongeoorloofde debetstanden op een bankrekening, die plaatsvinden buiten elke kredietovereenkomst. De kosten die kunnen worden gevorderd zijn nu beperkt en de debetstand moet worden gemeld aan de Centrale Bank. Deze regels worden van kracht op 1 januari 2024.

NIEUWS ONTVANGEN IN AUGUSTUS

31/08/2023 - DEURWAARDERS: De ombudsman voor gerechtsdeurwaarders heeft zijn verslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. Geen grote veranderingen, behalve dat de huidige ombudsman, de heer DE VIDTS, op 1 september 2023 het einde van zijn ambtstermijn van 5 jaar bereikt. Zijn verslag is HIER beschikbaar.

29/08/2023 - ENERGIE : Net als vorig jaar zullen Brusselse huishoudens waarvan één lid het BVT-statuut had op 01/01/2023 een sociale tussenkomst WATER ontvangen, waarvan het bedrag aanzienlijk gestegen is ten opzichte van 2022. Alle potentiële begunstigden zullen volgende week een brief ontvangen waarin ze om hun rekeningnummer worden gevraagd. Degenen die vorig jaar al hun rekeningnummer opgaven, hoeven niets te doen en zullen het geld binnen 40 dagen ontvangen. Meer informatie op de website van VIVAQUA.

24/08/2023 - ENERGIE : Het statuut van BESCHERMDE KLANT kan nu worden aangevraagd bij BRUGEL, zonder andere bijkomende voorwaarden dan het invullen van de twee attesten op eer (samenstelling van het huishouden en gebrek aan inkomen). Dit betekent dat mensen zonder papieren niet langer het bewijs moeten leveren van een aanvraag tot regularisatie van hun verblijfsstatus of een ander statuut. Voor meer informatie, bezoek de website van het Steunpunt Social Energie. (alleen in het Frans)

22/08/2023 - WONING: De nieuwe ordonantie over de uithuiszettingsprocedures (ons advies van 18/07/2023) werd uiteindelijk gepubliceerd in het B.S. op 21/08/2023. Deze voorziet in een verlenging van de procedure en een winterstop, alsook de mogelijkheid tot schadevergoeding voor de verhuurder. Momenteel wordt een grondige analyse uitgevoerd.

17/08/2023 - WONING : Een nieuwe circulaire van 07/07/2023 geeft verdere details over de procedure voor het verkrijgen van een referentieadres. De POD Maatschappelijke Integratie heeft een brochure en een video gepubliceerd om de procedure uit te leggen. Meer informatie HIER.

15/08/2023 - BELASTINGEN : De FOD Financiën is begonnen met het versturen van de 1e aanslagbiljetten. Zodra het beschikbaar is, kan je het raadplegen in MyMinfin. Let op een kleine wijziging voor mensen onder voorlopig bewind. Zie hierover het volgend artikel.

10/08/2023 - CSR : Een wet van 31/07/2023 heeft het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd om het innen van een vergoeding voor de financiering van het Just-Restart platform mogelijk te maken.

08/08/2023 - SOCIALE BIJSTAND : In augustus wordt de kinderbijslag aangevuld met de "leeftijdstoeslag", of de schoolbonus, een extra bedrag per kind ten laste om te helpen bij de kosten van het nieuwe schooljaar. Om het bedrag te kennen, kunt u kijken naar dit artikel uit de krant l’Echo (alleen in het Frans).

03/08/2023 - DEURWAARDERS : Het Prijzenobservatorium van de FOD Economie heeft een studie gepubliceerd over de marktwerking van de deurwaarderssector. Deze analyse, waarvoor het Steunpunt werd geraadpleegd, weerspiegelt verschillende van onze bekommernissen en is HIER beschikbaar.

01/08/2023 - WONING : Wist u dat huurders met een laag inkomen die, in afwachting van een sociale woning, een woning moeten zoeken op de private markt, kunnen genieten van een "huurtoeslag"? Deze huurtoeslag compenseert het verschil in huur tussen de private huur en de huur die ze zouden hebben betaald in een sociale woning ? informatie en voorwaarden op de website van Brussel-Huisvesting.

NIEUWS ONTVANGEN IN JULI

27/07/2023 - ZELFSTANDIGE : Sinds een wet van 07/06/2023 is het niet langer nodig om een kwijtschelding van schulden aan te vragen in geval van een faillietverklaring. Dit wordt automatisch toegekend, tenzij een belanghebbende persoon verzet aantekent door middel van een verzoekschrift.

25/07/2023 - ENERGIE: Verhoging van de interventiedrempels voor de verwarmingstoelage voor alle aanvragen die vanaf 1 juli 2023 worden ingediend. Het bruto jaarinkomen van het huishouden mag niet hoger zijn dan € 23.383,50 plus € 4.327,0 per persoon ten laste. Meer infos HIER (Alleen in het Frans)

20/07/2023 - FINANCIËEN : Rente op handelszaken stijgt van 10,5% naar 12% vanaf de 2e helft van 2023. Dit tarief was al verhoogd van 8 naar 10,5% op 1 januari 2023 (zie ons bericht van 17/01/2023). Voor meer infos, zie dit artikel op de SPF website.

18/07/2023 - Op 16 juni keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed die de organisatie van huisuitzettingsprocedures in Brussel hervormt. De tekst is nog niet gepubliceerd, maar zou in werking moeten treden op 1 september 2023. We houden je op de hoogte van zodra we meer informatie ontvangen, maar de 1e commentaren op deze hervorming zijn HIER beschikbaar. (alleen in het Frans)

13/07/2023 - MAATSCHAPPIJ: Verschillende consumentenorganisaties en vakbonden, waaronder het Steunpunt deelden donderdag hun bezorgdheid over de verergering van de digitale kloof in een context van digitalisering van bankieren en veralgemening van online belastingaangifte. Lees het persbericht HIER. (Alleen in het Frans)

11/07/2023 - SOCIALE BIJSTAND : Volgens waarnemingen van het terrein konden de regels voor het toekennen van een referentieadres aan een dakloze verschillen van OCMW tot OCMW, daarom heeft de POD Maatschappelijke Integratie beslist om ze te verduidelijken in een nieuwe interpretatieve circulaire, gepubliceerd op 07/07/2023. meer info op de [POD MI website>https://www.mi-is.be/nl/actueel/nieuwe-omzendbrief-inzake-het-referentieadres-voor-daklozen]

06/07/2023 - ENERGIE : Aan sommige gebruikers die hebben geprofiteerd van het Sociaal Tarief vanwege de BVT-status van een lid van hun huishouden, wordt nu gevraagd om de situatie recht te zetten als het contract niet op naam stond van de persoon met de BVT-status. Infor Gaz Elec heeft een klacht ingediend tegen deze praktijk, die als discriminerend wordt beschouwd, en geeft op zijn website (alleen in het Frans) advies voor het geval u met dit soort klachten te maken krijgt.

04/07/2023 - ENERGIE: Er zal geen automatische toekenning van de verwarmingsbonus zijn voor de periode van maart tot juni 2023 voor huishoudens die zich verwarmen met gas via een collectieve installatie (meestal appartementsgebouwen). Zelfs als ze deze bonus al voor eerdere periodes hebben ontvangen, zullen ze vóór 31 juli een nieuwe aanvraag moeten indienen.

NIEUWS ONTVANGEN IN JUNI

29/06/2023 - VERJARING : Wist u dat rente op een schuld een andere verjaringstermijn kan hebben dan die van de hoofdschuld? Zo verjaart een kredietschuld na 10 jaar, terwijl de verjaringstermijn voor de rente 5 jaar is. Meer info HIER

27/06/2023 - SOCIALE BIJSTAND : Het bedrag van het leefloon zal met 2% stijgen op 01/07/2023. De bedragen zijn HIER beschikbaar.

22/06/2023 - PARKING : Om het probleem van het controleren van PMR-parkeren op te lossen, heeft de Werkgroep Brulocalis (ons bericht van 18/08/2022) een ontwerpoplossing afgerond die bestaat uit de oprichting van een gemeenschappelijk platform waar het mogelijk is om iemands PMR-kaart te koppelen aan een of meer registraties (die niet tegelijkertijd actief zouden zijn). Meer informatie HIER.

20/06/2023 - GERECHT : Opgelet, sinds 1 mei is er een verandering in de kennisgeving van vonnissen door de vredegerechten. Vanaf nu bevatten de kennisgevingen niet langer een kopie van de vonnissen... Het gaat alleen nog om een eenvoudige brief waarin staat dat het vonnis beschikbaar is op Just-on-Web of dat de partijen een kopie kunnen ophalen bij de griffie. Meer infos HIER

19/06/2023 - SOCIALE BIJSTAND: Vanaf 1 november 2023 geldt er een extra voorwaarde voor het ontvangen van een sociale toeslag voor kinderbijslag, de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen en/of gezinnen met een laag inkomen. Vanaf nu zal het ook nodig zijn om een kadastraal inkomen te hebben van niet meer dan €2.000,00.

15/06/2023 - BELASTINGEN: Op welke rekening kan u een belastingteruggave verwachten als je samen aangifte hebt gedaan met een verschillend rekeningnummer per echtgenoot ? In dat geval gebruikt de FOD het rekeningnummer dat het laatst werd meegedeeld. Bevestiging van de FOD HIER

13/06/2023 - VERZEKERING: De verzekering BA familiale neemt de vergoeding op zich die je moet betalen als je in je privéleven schade veroorzaakt aan derden. Hoewel het niet verplicht is, wordt het ten zeerste aanbevolen, en een nieuwe tool die de verschillende soorten beschikbare verzekering BA familiale vergelijkt, is net online gezet door de FSMA. Raadpleeg het HIER.

08/06/2023 - VERZEKERING : Na de Ombudsman voor de Banken (ons advies van 02/05/2023), is het nu de beurt aan de Ombudsman Verzekeringen om zijn jaarverslag voor 2022 te publiceren. Dit verslag kan HIER worden geraadpleegd.

06/06/2023 - CONSUMENT: Heeft u een probleem met een handelaar? Wist u dat er een ombudsman is die speciaal bevoegd is om te proberen uw geschil minnelijk te schikken zonder naar de rechter te hoeven stappen. Als het om een geregistreerde handelaar gaat, moet u contact opnemen met de Handelsombudsman. Zo niet, neem dan contact op met de Consumentenbemiddelingsdienst.

01/06/2023 - KREDIET : Pas op als u van plan was een nieuw consumentenkrediet af te sluiten, het JKP, d.w.z. de maximale kosten die op jaarbasis kunnen worden geclaimd, werd zojuist verhoogd op 1 juni. Om de nieuwe tarieven te zien, klik HIER.

NIEUWS ONTVANGEN IN MEI

30/05/2023 - VERJARING : Er werd ons gevraagd naar de verjaringstermijn voor de verhuur door het ziekenfonds van een borstkolf aan een moeder die net bevallen is. Volgens ons onderzoek kan de borstkolf inderdaad worden beschouwd als een "medisch hulpmiddel" waarvan de verhuur wordt beschouwd als een zorgprestatie. De verjaring is dus 2 jaar zoals bij zorgverlening. De modelbrief hierover is HIER beschikbaar.

25/05/2023 - MINNELIJKE SCHULDBEMIDDELING : Het Observatoire du Crédit et de l’Endettement (OCE) heeft een studie gelanceerd over de minnelijke invordering van schulden van particulieren om de meningen en/of opmerkingen te verzamelen van degenen die dit dagelijks doen. Om deel te nemen (vóór 15/06/2023), klik HIER. (alleen in het Frans)

23/05/2023 - MINNELIJKE SCHULDBEMIDDELING : Op 23/05 werd de wet van 04/05/2023 gepubliceerd die boek XIX "Consumentenschulden" invoegt in het Wetboek van Economisch Recht. Deze wet voert onder meer een gratis eerste aanmaning in en beperkt de strafbedingen die schuldeisers van hun schuldenaars kunnen vorderen in geval van niet-betaling. Een meer diepgaande analyse volgt op onze site.

18/05/2023 - CSR : Het kabinet van de minister heeft ons in kennis gesteld van het uitstel van de online lancering van het centrale register van CSR’s "JustRestart". Hoewel het was aangekondigd voor juni 2023, zal het register pas in oktober 2023 actief zijn. We laten het u weten zodra we meer nieuws ontvangen.

16/05/2023 - ZELFSTANDIGE: Wees voorzichtig wanneer je een verzoek indient voor een overbruggingsrecht met “gezinslast”. Het is beter als het kind ingeschreven is bij de mutualiteit ten laste van de ouder die de aanvraag doet. Anders werkt het misschien niet, zelfs als het kind in werkelijkheid volledig ten laste is van de zelfstandige ouder.

11/05/2023 - ARBEIDSOVEREENKOMSTEN : Sinds de wet van 20/03/2023 zijn werkgevers die meerdere contracten van bepaalde duur of andere vervangingscontracten na elkaar willen cumuleren, aan strengere regels onderworpen en zullen ze deze situatie niet langer dan 2 jaar kunnen handhaven. Meer informatie op de website van Groep S.

09/05/2023 - BESLAGEN : Het is in mei dat vakantiegeld en inhaalpremies gewoonlijk worden uitbetaald (voor degenen die een inkomen uit de mutualiteit ontvangen). Merk op dat deze bedragen slechts gedeeltelijk beschermd zijn in geval van beslaglegging (dus gedeeltelijk onbeslagbaar), zodat u het bedrag ervan moet optellen bij het bedrag van de maandelijkse inkomsten om het cijfer te verkrijgen waarop de onbeslagbare gedeelten moeten worden berekend.

05/05/2023 - MAATSCHAPPIJ : De FOD Maatschappelijke Integratie deelt ons mee dat 484 OCMW’s van de 581 (16 van de 19 in Brussel) besloten hebben deel te nemen aan het REMI-project om het referentiebudgetsysteem te gebruiken bij de analyse van de staat van behoefte. Wij zullen de voortgang van dit project, dat volgens ons een tweesnijdend zwaard is, op de voet volgen. Lees de POD-nieuwsbrief door
HIER te klikken.

02/05/2023 - BANKEN: Het jaarverslag van Ombudsfin voor 2022 is verschenen. Het is de instantie waartoe men zich moet wenden als een basisbankdienst geweigerd wordt. Ombudsfin heeft op dit gebied zelfs dwangbevoegdheden. Het persbericht is HIER beschikbaar.

INFORMATIES ONTVANGEN IN APRIL

27/04/2023 - BELASTINGEN: Vanaf gisteren kunt u beginnen met het invullen van uw belastingaangifte voor het jaar 2022 op TaxOnWeb. Let op: u hebt tot 30 juni tijd voor de papieren aangifte en tot 15 juli voor de elektronische aangifte. Voor telefonische hulp bij het invullen kunt u een afspraak maken via link

25/04/2023 - CSR : Volgens onze laatste informatie wordt de start van het JustRestart platform verwacht voor 01/06/2023. Speciale aandacht is gegeven aan mensen met een digitale kloof en minnelijke schuldbemiddelaars. De werking van het platform zal worden gefinancierd door een jaarlijkse vergoeding van 70€ per dossier, aan te rekenen door de bemiddelaar. Meer informatie volgt zeer binnenkort.

20/04/2023 - JUSTITIE : op het JustOnWeb platform kunnen burgers nu toegang krijgen tot vonnissen van de vrederechter die hen betreffen, indien deze zijn uitgesproken na 01/01/2023. Meer info op de FOD website.

18/04/2023 - ENERGIE: GAS-ELEC - Sinds de wet van 15/03/2023, in werking getreden op 30/03/2023, is de toepassing van het sociaal tarief met terugwerkende kracht nu beperkt tot 2 jaar voor alle categorieën van begunstigden. Voorheen gold deze beperking alleen voor de categorie "gehandicapten". Meer info op de Social-Energie website (alleen in het Frans).

13/04/2023 - ENERGIE: GAS-ELEC - Goed om te weten, er is nu een site die u helpt te weten of de gebruiker al dan niet geniet van het sociale tarief voor zijn gas- en elektriciteitsverbruik. In aanwezigheid van de gebruiker (u hebt zijn identiteitskaart of Itsme nodig) raadpleegt u www.sociaaltarief.economie.fgov.be of gaat u naar de FOD Economie website.

11/04/2023 - ENERGIE: WATER - VIVAQUA meldt op haar website dat er momenteel in haar naam nep SMS-berichten circuleren die wijzen op een mogelijke compensatie voor uw waterrekening. Helaas is dit een phishing-poging en moet u niet op de link klikken. meer details HIER.

06/04/2023 - PARKEER : Sinds 03/04/2023 verzorgt Parking.Brussels ook het beheer, de controle en de inning van het parkeerbeleid van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Dit is de 11de gemeente die gebruik maakt van de diensten van het agentschap. Meer info op Parking.brussels website.

04/04/2023 - BESLAGEN : De verhoging van de minimum beslagbare bedragen (onze berichten van 17/11/2022 en 03/01/2023) eindigde op 31/03/2023 en werd niet verlengd. De drempels zijn dus weer normaal, ook al hebben ze intussen geprofiteerd van de jaarlijkse indexering. Voor de exacte cijfers, klik HIER.

INFOS ONTVANGEN IN MAART

30/03/2023 - ENERGIE: De wet tot bevestiging van de definitieve verlaging van de BTW van 21 naar 6% voor het particuliere verbruik van gas en elektriciteit werd op 19/03 gestemd en op 29/03 in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet voert ook een nieuw accijnsstelsel in (d.w.z. belastingen) met een verlaagd tarief voor de begunstigden van het sociaal tarief.
Meer informatie over deze hervorming is beschikbaar op de website Energie Vergelijker.

28/03/2023 - ENERGIE : In tegenstelling tot wat was aangekondigd (zie ons advies van 09/02), is de verlenging van het sociaal tarief voor de mensen die een verhoogde tegemoetkoming (RVT) krijgen uiteindelijk volledig verlengd tot 30/06. Deze informatie, die reeds in de pers op 23 februari was verschenen, is uiteindelijk bevestigd door een Koninklijk Besluit gepubliceerd op 22/03/2023.

27/03/2023 - ENERGIE : Zoals het Steunpunt SocialEnergie ons eraan herinnert op zijn site, zijn er nog slechts enkele dagen om de sociale interventie WATER voor het jaar 2022 aan te vragen. Na 31 maart worden geen aanvragen meer aanvaard.

23/03/2023 - FINANCIËN: De De wettelijke rentevoet in handelszaken vanaf het 2e kwartaal van 2023 stijgen van 10,5% naar 12%. Deze rente was op 1 januari 2023 al verhoogd van 8 naar 10,5%.(Ons advies van 17/01/2023) Zie dit artikel op de website van FOD.

21/03/2023 - HUUR: De Brusselse regering heeft haar voornemen aangekondigd om de uithuiszetting in Brussel te hervormen; winterstop ook voor particuliere woningen, langere termijnen en de mogelijkheid voor de eigenaar om de tussenkomst van een fonds te bekomen. Meer details over dit voorstel HIER.

16/03/2023 - BESLAG : De pers maakt melding van een wetsvoorstel dat tot doel heeft de lijst van niet voor beslag vatbare goederen te wijzigen door toevoeging van moderne voorwerpen zoals computers, telefoons... Wij zullen dit voorstel volgen om te zien of het werkelijk zal leiden tot een wetswijziging, maar ondertussen geven wij u het gepubliceerde advies van de gerechtsdeurwaarders over dit onderwerp door.

14/03/2023 - BELASTINGEN: Zoals elk jaar zal de FOD Financiën permanenties organiseren voor het invullen van de belastingaangifte 2023. Gemeenten die van deze dienst gebruik willen maken, moeten contact opnemen met het ministerie van Financiën. Meer informatie HIER.

10/03/2023 - PARKEREN: Om te profiteren van gratis parkeren zullen gehandicapten niet langer gewoon hun kaart op de voorruit kunnen leggen. Zij zullen ook een speciaal parkeerticket moeten nemen of zich vooraf moeten inschrijven. Maar deze formaliteiten waarin de ordonnantie van 06/07/2022 voorziet, die op 07/03/2023 in werking had moeten treden, zijn nog niet klaar en daarom is de inwerkingtreding van deze maatregelen uitgesteld tot 08/07/2023. Meer info HIER.

07/03/2023 - FINANCIËN: Wist u dat als u een probleem hebt met het openen van een bankrekening, u een beroep kunt doen op de Nikkelrekening. Dit is een bankloze betalingsoplossing die werkt via een netwerk van erkende boekhandels. Voor meer informatie, zie HIER

02/03/2023 - CONSUMENT: Als u een geschil hebt met ZALANDO, kunt u geen beroep meer doen op de bemiddeling van netwerk van ECC, de Europese Consumentencentra. Als u een probleem hebt, zult u de Europese procedure voor kleine geschillen moeten volgen. Meer info HIER.

INFOS ONTVANGEN IN FEBRUARI

21/02/2023 - SOCIALE HULP: de FOD Maatschappelijke Integratie heeft een budget van 70 miljoen euro vrijgemaakt om het gebruik van minimale budgetreferenties te bevorderen via het REMI software dat de toekenning van sociale steun in de OCMW’s moet omkaderen. Voor meer informatie, zie de nieuwsbrief van de FOD.

16/02/2023 - VERKEERSBOETES : Zoals aangekondigd op de website van JUSTONWEB, lijkt het sinds 26/12/2022 mogelijk om een betalingsplan voor de verkeersboete aan te vragen via het JUSTONWEB platform of telefonisch (02.278.55.60) in maximaal 6 maanden.

14/02/2023 - ENERGIE: GAS-ELEC - Het lijkt erop dat sommige incassokantoor en/of deurwaarders nog steeds (telefonisch) dreigen met het plaatsen van een stroombegrenzer bij niet-betaling van een elektriciteitsfactuur. Ter herinnering, het systeem van stroombegrenzers is in Brussel afgeschaft sinds de ordonnantie van 20/04/2022. Raadpleeg voor bevestiging de site van het Steunpunt Sociaal Energie.

09/02/2023 - ENERGIE: GAS-ELEC - De regering heeft besloten de automatische verlenging van het sociale energietarief voor BIM-gerechtigden niet te verlengen na 31 maart. Het zal slechts geldig zijn voor 75% van de rekening tijdens het tweede kwartaal, daarna 25% tot 1 september, waarna het wordt ingetrokken.

07/02/2023 - VERKEERSBOETES : De FOD Financiën geeft op zijn website aan dat voortaan verkeersboetes die na ontvangst van een betalingsbevel niet zijn betaald veel sneller naar de FOD Financiën gaan voor gedwongen invordering. Meer info HIER

03/02/2023 - ENERGIE: GAS-ELEC - De Brusselse regering, en meer bepaald staatssecretaris Ben Hamou, heeft de creatie van een bonus van 300,00€ voor huurders van Brusselse sociale woningen met een slechte EPB aangekondigd. De eerste infos zijn HIER beschikbaar en de precieze modaliteiten volgen binnenkort.

02/02/2023 - ENERGIE: WATER - Het lijkt erop dat de factureringsproblemen bij VIVAQUA voortduren en dat zelfs permanente opdrachten niet meer worden aangenomen. Er is ook een tariefverhoging van 14,5% voor 2023 aangekondigd, in tegenstelling tot de voorspelde 4% (zie HIER). Deze verhoging zou 4,1% moeten zijn in 2024 (in tegenstelling tot de aangekondigde 2%) en vervolgens weer 2% in 2025 en 26.

INFO ONTVANGEN IN JANUARI

31/01/2023 - CSR : Nieuw uitstel aangekondigd voor de lancering van het Justrestart platform (zie onze aankondiging van 04/11/2022). Volgens onze bronnen is deze niet meer gepland voor april maar voor juli 2023. We zullen u informeren zodra we een officiële bron ontvangen.

26/01/2023 - HUUR: Wist u dat sinds 13/10/2022, de registratie van het huurcontract (naast het verstrekken van een EPB-certificaat) een essentiële voorwaarde is om de huur te kunnen indexeren. U kunt eenvoudig nagaan of uw huurcontract geregistreerd is via MyMinfin. En als de verhuurder vervolgens orde op zaken stelt, kan hij alleen terug voor de laatste 3 maanden.

24/01/2023 - SOCIALE HULP: Sinds 01/10/2022 is de deelname aan het 2e lijns Rechtsbijstandfonds verhoogd van 22 naar 24€. Hetzelfde geldt voor de rechtsplegingsvergoedingen, die op 1 april en 1 november 2022 zijn geïndexeerd, en voor de inkomensgrens voor het ontvangen van gratis rechtsbijstand. De cijfers voor de verschillende indexeringen in justitie zijn HIER beschikbaar.

19/01/2023 - ZELFSTANDIGEN : De wet van 26/12/2022 tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders brengt in feite een belangrijke wijziging in de procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (of IOS) geldig tussen professionelen, aangezien zij nu een termijn van één maand na de betekening van het PV van niet-betwisting oplegt om een beroep in te stellen, waar tot nu toe geen termijn was voorzien. Meer informatie over deze procedure HIER.

19/01/2023 - CSR : Een andere nieuwigheid van de wet van 26/12/2022 betreffende het Centraal Bestand van Berichten (of CBB), naast de invoering van een bericht van uitzetting of fictief adres voor bedrijven, moeten de CSR-berichten de reden bevatten voor de beëindiging van de procedure en schuldeisers met een actief bericht zullen automatisch in kennis worden gesteld van de indiening van een CSR-bericht of een wijziging daarvan, waar tot nu toe een actieve raadpleging van hun kant vereist was.

17/01/2023 - FINANCÏEN : Door de inflatie is de wettelijke rentevoet geëxplodeerd. Dit is de rentevoet die in burgerlijke en handelszaken wordt gebruikt als er niets anders is voorzien. Vanaf 1 januari 2023 wordt het verhoogd van 1,5% tot 5,25% in burgerlijke zaken en van 8% tot 10,5% in handelszaken. Bevestiging op de FOD Financiën website

12/01/2023 - ENERGIE: In Brussel hoeft een huishouden niet langer te wachten op een ingebrekestelling om de status van beschermde klant aan te vragen, het kan handelen zodra het de eerste herinnering ontvangt. Deze regel is bij Koninklijk Besluit van 28/12/2022 van toepassing tot 31/12/2023.

10/01/2023 - CSR: De wet van 26/12/2022 brengt enkele wijzigingen aan in de CSR-procedure om de Europese richtlijnen inzake insolvabliliteit te volgen, aangezien de termijn om een verklaring van schuldvordering in te dienen nu 3 maanden is voor buitenlandse schuldeisers die in de EU verblijven of 5 maanden voor schuldeisers buiten de EU in plaats van 1 maand voor Belgische schuldeisers. Evenzo moet de aanmaning van de bemiddelaar 30 dagen voor in de EU verblijvende buitenlandse schuldeisers of 45 dagen voor niet-EU-schuldeisers toestaan om te antwoorden, in plaats van 15 dagen voor Belgische schuldeisers.

09/01/2023 - ONDERHOUDSGELD : Wist u dat het ten gunste van de ex-echtgenoot toegekende onderhoudsgeld in de tijd beperkt is tot maximaal de duur van het huwelijk (in tegenstelling tot het voor het kind toegekende pensioen, dat eindigt wanneer het kind zijn eerste "inkomen" ontvangt). Het kan teruggevorderd worden door de DAVO, maar er kunnen geen voorschotten betaald worden.

05/01/2023 - FINANCÏEN : De maximale jaarlijkse vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor het beheer van een basisbankrekening is vastgesteld op 19,10 euro voor het jaar 2023 (tegenover 17,26 euro in 2022). Voor meer informatie over de basisbankrekening, zie het volgende artikel

03/01/2023 - BESLAGEN: Bij koninklijk besluit van 21/12/2022 is de verhoging van de inbeslagnemingsdrempels met ongeveer 20% verlengd tot eind maart. Deze verhoging, die op 03/11/2022 is ingegaan, had normaal gesproken op 1 januari moeten eindigen (zie ons advies van 17/11). Bedragen en informatie op de website van Group S.

.

2023

.

INFO ONTVANGEN IN DECEMBER

29/12/2022 - Sociale bijstand : Het bedrag van het leefloon wordt opnieuw verhoogd voor de 3e keer in 3 maanden. Deze keer gaat het niet om een verhoging gekoppeld aan de index maar om een punctuele verhoging voorzien in het KB van 06/08/2020 (zie ons advies van 16/12/2021). De bedragen kunnen HIER worden geraadpleegd.

27/12/2022 - ENERGIE : Bij wet van 21/12/2022 zijn de energiepremies en de verlaging van het BTW-tarief tot 6% voor Gas en Elektriciteit voor particulieren verlengd tot 31/03/2023. Ook stelt deze wet de steun die op energiegebied wordt verleend, vrij van belasting. Meer info in dit artikel in Le Soir (In het Frans).

22/12/2022 - VERJARING: Wist u dat een gedeeltelijke betaling na het verstrijken van de verjaringstermijn de procedure niet opnieuw start? De verjaring vernietigt namelijk de opeisbaarheid van de schuld (d.w.z. de vervolgingen), maar niet de schuld zelf, zodat als u toch betaalt, de betaling geldig is. Maar de schuldeiser heeft niet langer het recht om het op te eisen. Meer info HIER.

21/12/2022 - CSR : In afwachting van een meer diepgaande analyse, hier alvast een eerste samenvatting van de audit van de Hoge Raad voor Justitie over de CSR gepubliceerd op de website van justice-en-ligne.be (in het Frans).

20/12/2022 - DEURWAARDERS : Van de bedragen die elk jaar op 1 januari worden geïndexeerd, zijn er al verschillende gepubliceerd. het gaat om het officiële tarief van de deurwaarders, van de niet voor beslag vatbare bedragen, van de minimuminkomens om niet meer als kind ten laste te worden beschouwd.

08/12/2022 - BESLAGEN: In een uitspraak van 08/12 heeft het Grondwettelijk Hof een beroep verworpen tegen de verplichting voor banken om het saldo van bankrekeningen door te geven aan het CAP. Het Hof oordeelde dat de inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op privacy voldoet aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig en voldoende nauwkeurig is in verhouding tot het legitieme doel. Meer informatie over het PAC HIER.

06/12/2022 - KREDIET: Voor consumentenkrediet wordt het JKP vanaf 1 december 2022 met 2% verhoogd. Een dergelijk percentage was sinds december 2012 niet meer bereikt. Meer info HIER

01/12/2022 - BESLAGEN: Wist u dat het begrip kind niet hetzelfde is in belastingzaken als in beslagzaken? Een debiteur bij wie beslag gelegd wordt, kan van de kinderkorting genieten, ook al woont het kind niet bij hem, op voorwaarde dat hij voor het kind een bedrag van 73 euro per maand betaalt.
Voor meer informatie, klik HIER.

INFO ONTVANGEN IN NOVEMBER

29/11/2022 - VERKEERSBOETE: Bij een overtreding met een bedrijfswagen krijgt het bedrijf een verzoek om de bestuurder te identificeren en riskeert het een boete van 509,00 euro als het dat niet doet, zelfs als de oorspronkelijke boete intussen is betaald. Het doel is om recidivisten te kunnen identificeren. Deze boetes werden systematisch via een automatische procedure opgeëist, maar dit is nu opgeschort. Meer informatie op de FOD Justitie website

24/11/2022 - CSR: In maart 2021 kondigden wij aan dat de Hoge Raad voor de Justitie een onderzoek was gestart over de controle van de CSR-procedure door de rechters van de Arbeidsrechtbank. Deze audit werd gepubliceerd en heeft geleid tot een reeks aanbevelingen en goede praktijken op dit gebied. (De audit telt 85 bladzijden, maar u kunt zich concentreren op de aanbevelingen vanaf bladzijde 77).

22/11/2022 - DEURWAARDER: We wisten dat de minister van Justitie het systeem van de tuchtcommissie voor gerechtsdeurwaarders wilde hervormen en de deontologische controle wilde toevertrouwen aan een volledig onafhankelijk orgaan. Daartoe is een wetsontwerp opgesteld dat op 17/11/2022 werd aangenomen. Het kan worden geraadpleegd op de website van de Kamer en wordt momenteel geanalyseerd.

17/11/2022 - BESLAG : Op 03 november werd de wet van 30/10/2022 gepubliceerd die voorziet in een hele reeks sociale maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de stijging van de energieprijzen. Een van deze maatregelen is de 20% verhoging van de drempels voor niet voor beslag vatbare bedragen tussen 3 november en 31 december 2022. De exacte cijfers zijn beschikbaar op de website van Group S.

15/11/2022 - BELASTINGEN: De betalingstermijn voor de meeste belastingen wordt met 2 maanden verlengd en wordt dus 4 maanden in plaats van 2 vanaf de verzending van het aanslagbiljet. Dit geldt met name voor de personenbelasting, de belasting niet-inwoners, de vennootschaps- en de rechtspersonen belasting. Meer informatie op de website van FOD Financiën

10/11/2022 - PARKEREN: Het Brussels decreet van 20/10/2022 over het verhogen van het bedrag van de parkeerboetes werd gepubliceerd. Het treedt pas in werking op 1 mei (de 1e dag van de 6e maand na de bekendmaking van 10/11/2022). Ter herinnering: de boetes worden verhoogd van 25 tot 35 euro (of 45 euro, afhankelijk van de parkeerzone). Meer info in onze aankondiging van 08/09 hieronder.

06/11/2022 - SOCIALE INTEGRATIE: De kandidaten voor de Federale prijs armoedebestrijding zijn bekend. U kunt hun projecten ontdekken en voor hen stemmen (tot 7/11) via de website van de FOD Maatschappelijke Integratie. Vergeet niet dat vorig jaar het OCMW van Vorst de prijs (voor Brussel) gewonnen heeft voor zijn project over mensen die kunnen worden getroffen door het Diogenesyndroom.

04/11/2022 - CSR: Volgens onze informatie is de implementatie van het digitale platform voor de collectieve schuldenregeling opnieuw uitgesteld van 01/01/2023 tot 01/04/2023. Bovendien zal het niet langer Reg-Col heten maar JustRestart.be. We wachten op een officiële bevestiging.

02/11/2022 - SOCIALE STEUN : Als gevolg van een nieuwe overschrijding van de spilindex werd het bedrag van het leefloon op 01/11/2022 geïndexeerd. De omzendbrief en de nieuwe bedragen zijn HIER beschikbaar.

INFO ONTVANGEN IN OKTOBER

27/10/2022 - ENERGIE : Als u het sociale tarief hebt, kunt u voortaan het bedrag van uw regularisatiefactuur berekenen dankzij de berekeningsprogramma’s die beschikbaar zijn op de website van de CWAPE (alleen in het Frans). U moet een idee hebben van uw jaarlijks verbruik.

25/10/2022 - ENERGIE: WATER : De technische problemen waardoor Vivaqua sinds augustus geen facturen meer kon versturen (ons bericht van 29/09/2022) lijken opgelost. De verzending van facturen lijkt te zijn hervat.

21/10/2022 - ZELFSTANDIGEN: Zelfstandigen die hun activiteit stoppen of onderbreken vanwege de energiecrisis kunnen nu gebruik maken van het klassieke overbruggingsrecht. Zij moeten bewijzen dat hun energiekosten (gas en elektriciteit, maar ook brandstof en grondstoffen) aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Meer informatie op de website van het RSVZ.

19/10/2022 - ENERGIE: GAS-ELEC - Op 27/09 kondigden we aan dat de verlenging van het sociale energietarief voor de begunstigden van het BVT-statuut met 3 maanden werd verlengd. Hetzelfde geldt voor de andere beschermingsmaatregelen zoals de pellet-, stookolie- en energiebonnen, of de verlaging van de TVA tot 6%.

13/10/2022 - BANKEN : Als je moeilijkheden hebt om een bankrekening te openen heb je 2 oplossingen ; Je kunt de bank dwingen om een basisbankrekening te openen (meer info HIER), maar je kunt ook naar sommige boekhandels gaan om een NICKEL-rekening te openen (meer info HIER).

11/10/2022 - ENERGIE: WATER - De sociale interventie WATER wordt niet langer in mindering op de faktuur gebracht, maar doorgestort op de rekening. Om dit rekeningnummer te kennen, zal VIVAQUA tussen 10 en 20 oktober een brief sturen naar alle begunstigden van het BVT-statuut, zodat zij hun rekeningnummer kunnen terugsturen of via internet kunnen doorgeven. Meer info in de update van ons artikel over dit onderwerp.

06/10/2022 - PENALE BOETES: De aanvraag voor afbetalingsplan voor penale boetes via het online platform Justonweb is nu volledig gedigitaliseerd. Het was al mogelijk (zie ons advies van 14/06), maar er moest een handgeschreven aanvraag verstuurd worden. Maar dit is nog steeds niet mogelijk voor verkeersboetes. Meer info HIER.

04/10/2022 - BELASTINGEN: Wanneer u met de FOD Financiën onderhandelt over een afbetalingsplan, denk er dan aan dat de logica van de Belastingdienst gebaseerd is op een jaarlijkse cyclus. Het is belangrijk de schuld te vereffenen voordat de belasting van het volgende jaar aankomt of in het budget een bedrag te voorzien voor de komende belasting. Meer informatie over de procedures van de FOD Financiën HIER.

INFO ONTVANGEN IN SEPTEMBER

29/09/2022 - ENERGIE: WATER - Door een computerprobleem heeft VIVAQUA sinds begin augustus geen facturen meer verstuurd. Er zijn geen voorschot- of regularisatiefacturen meer. Meer info op hun website https://www.vivaqua.be/nl/

27/09/2022 - ENERGIE: De verlenging van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (ons advies van 21/06/2022) zou nogmaals met 3 maanden verlengd zijn tot 31/03/2023. Deze informatie werd bevestigd op de FOD Economie website.

22/09/2022 - BELASTINGEN: Pas op als u een mail ontvangt van de FOD Financiën waarin u wordt gevraagd te betalen of gevoelige gegevens te verstrekken. Het is waarschijnlijk phishing. Frauduleuze mails zijn moeilijk op te sporen omdat ze de extensies @minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be gebruiken. Dit is het moment om voorzichtig te zijn, want de eerste aanslagbiljetten werden eind augustus verstuurd... Meer info HIER

20/09/2022 - BANKEN : Wist u dat sinds 01/07/2022 alle bedrijven hun particuliere klanten ten minste één digitale betaalmethode moeten aanbieden ? De betaling met maaltijdcheques wordt niet beschouwd als een digitale betaalwijze. Meer info HIER.

15/09/2022 - WERLOOSHEID : Wist u dat als u werkloos bent na de sluiting van uw bedrijf en u wordt gevraagd een onrechtmatig ontvangen som terug te betalen die u niet kunt betalen, u vrijstelling kunt vragen van de terugbetaling van deze onterecht ontvangen betaling uit de werkloosheid ? Het formulier is HIER beschikbaar.

12/09/2022 - VERKEERSBOETE: De minister van Justitie heeft aangekondigd dat het binnenkort mogelijk zal zijn online afbetalingsplannen aan te vragen via het Just-on-web platform voor verkeersboetes. Deze mogelijkheid, die al bestaat voor penale boetes (zie ons advies van 14/06/2021 hieronder), zal eind 2022 worden uitgebreid tot verkeersboetes.

08/09/2022 - PARKING : De nieuwe Brusselse parkeerordonnantie van 06/07/2022 werd vandaag gepubliceerd. Het zal een verhoging van de tarieven mogelijk maken, aangezien het nu voorziet in een zekere variatie in de parkeertarieven. Volgens een artikel in de krant LE SOIR van 24/12/2021 zouden de vergoedingen moeten stijgen van 25 naar 40 euro (plus de aanmaning van 15 euro). Om het artikel te lezen, klik HIER.

06/09/2022 - MAATSCHAPPIJ : Zoals aangekondigd in onze aankondiging van 23/06/2022 (zie hieronder), is de Ombudsman voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 september 2022 in functie getreden. Zijn website is al online. Om het te raadplegen, klik HIER.

01/09/2022 - SOCIALE BIJSTAND: Net als in 2021 (zie onze mededeling van 5/11) worden de inkomensplafonds die recht geven op rechtsbijstand in de 2e lijn vanaf 1 september met 100,00€ verhoogd.

INFO ONTVANGEN IN AUGUSTUS

31/08/2022 - SOCIALE BIJSTAND: U wilt weten op hoeveel kinderbijslag u recht heeft? Ga dan een simulatie doen op de FAMIRIS website.

30/08/2022 - BELASTINGEN: Sinds de wet van 25/12/2016 kan de politie een voertuig aanhouden wanneer de eigenaar bepaalde schulden niet heeft betaald, zoals verzekeringen, douanerechten of strafrechtelijke boetes. De bestuurder moet onmiddellijk betalen of het voertuig wordt in beslag genomen. De wet van 05/07/2022 heeft deze mogelijkheid uitgebreid tot alle schulden die worden ingevorderd door het Team Invordering van de FOD Financiën (Belastingen - BTW - DAVO - ...), zoals uitgelegd op de web-site van Eubelius.

25/08/2022 - ENERGIE: De verlaging van de BTW van 21 naar 6% op gas geldt nu ook voor professionals (van 1 augustus tot 31 december). Deze uitbreiding zal ten goede komen aan appartementencomplexen, collectieve woningen en campings waarvan het contract door een syndicus wordt gesloten en die tot dusver niet voor deze vermindering in aanmerking kwamen.

23/08/2022 - PARKING : Goed om te weten -> Wanneer u uw blauwe schijf plaatst, moet u de pijl van de schijf op de lijn plaatsen die volgt op die van het moment van zijn aankomst. Als u om 14.10 uur aankomt, moet de tijd op de schijf 14.30 uur zijn. Als u om 17.31 uur aankomt, moet de tijd op de parkeerschijf 18.00 uur zijn. (artikel 27.1.2. van de Wegcode)

18/08/2022 - VERKEERSBOETES : het probleem is bekend, de scan-auto zijn niet in staat om te detecteren wanneer een voertuig een parkeerkaart heeft voor een persoon met beperkte mobiliteit (PBM). Daarom is door de VVSG een werkgroep opgericht om naar oplossingen te zoeken en is de mogelijkheid van een federale elektronische databank van PBM-kaarten overwogen. Meer info HIER.

16/08/2022 - DEURWAARDERS : De studie GEHUBRU is een nieuwe vereniging van gerechtsdeurwaarders die onlangs werd opgericht. Het verenigt de gerechtsdeurwaarders Dominique Lamote, Stephan Massa, Quentin Debray, Filip Vandenbranden en Philippe Bourdeaud’hui in een nieuwe vereniging, ook al behoudt ieder zijn kantoor en zijn adres.

11/08/2022 - JUSTITIE: Op 5 mei 2019 had de wetgever een wet gepubliceerd waarbij een "Databank van vonnissen en arresten" werd opgericht om de toegang tot en de registratie van vonnissen en arresten te vergemakkelijken. De inwerkingtreding van deze wet werd opnieuw uitgesteld tot 30/09/2023. Meer info HIER.

09/08/2022 - PENALE BOETEN: De betwistingen van minnelijke schikkingen is nu online mogelijk via het Just-On-Web platform. Voorheen bestond deze mogelijkheid alleen voor verkeersboetes. Een "papier" betwisting is echter nog steeds mogelijk. Meer info HIER.

04/08/2022 - BELASTINGEN: Het probleem van het gebrek aan voorcodering van uitgaven voor kinderopvang in vereenvoudigde belastingaangiften staat op het punt te worden opgelost. Vanaf januari 2022 moeten organisatoren deze uitgaven in een federale elektronische databank opnemen. (Zie HIER). De volgende keer zouden deze bedragen dus reeds ingevuld moeten zijn in de belastingaangiften.

02/08/2022 - LEEFLOON : De Leefloon-bedragen worden opnieuw geïndexeerd vanaf 01/08/2022. Dit is de 3e indexering van 2022 naast de eenmalige verhoging voorzien op 01 januari 2022 (zie onze mededeling van 01/03). Om de nieuwe bedragen te raadplegen, klik HIER

INFO ONTVANGEN IN JULI

28/07/2022 - VERKEERSBOETES : Bij besluit van 30/06/2022 heeft de Brusselse regering haar voornemen bevestigd om alle benzine-, LPG- of dieselvoertuigen te verbieden tegen 2035. Om de "kalender" van het verbod te raadplegen, klik HIER.

07/07/2022 - ENERGIE: Naar aanleiding van de verlenging van de BTW-verlaging op gas en elektriciteit, heeft de regering ook het bedrag van de verwarmingstoelage verhoogd van 200,00€ tot 225,00€. Het aanvraagformulier is nu beschikbaar op de website van de FOD Economie

04/07/2022 - ENERGIE: Wat VIVAQUA betreft, herinneren wij u eraan dat het niet nodig is om een afbetalingsplan aan te vragen voor een tussentijdse factuur. U kunt in 2 of 3 schijven betalen indien nodig zonder voorafgaande overeenkomst op voorwaarde dat u de referentie van de betrokken factuur gebruikt. EN NIET HET KLANTNUMMER, anders kan uw betaling verloren gaan in de boekhouding. Herinnering aan de andere regels HIER

INFOS ONTVANGEN IN JUNI

30/06/2022 - BELASTINGEN: Hier is nog een begrotingspost die zal moeten worden aangepast; de verkeersbelastingstijgt in het Brussels Gewest met iets minder dan 10% vanaf 01/07/2022 als gevolg van de stijging van de index van de consumptieprijzen. Meer info HIER

28/06/2022 - JUSTITIE: Sinds 1 april 2021 is het bedrag van de rechtsplegingvergoedingen geïndexeerd. Dit is de vierde keer sinds 2007 dat deze bedragen worden geïndexeerd, de laatste keer in juni 2021. Bedragen en toelichtingen op de volgende link.

23/06/2022 - MAATSCHAPPIJ: Zoals aangekondigd in ons bericht van 02/02/2022 (zie beneden) is in januari een Ombudsman voor het Brussels Gewest aangesteld. De website van het Brussels Parlement meldt ons echter dat hij zijn functie pas op 1 september 2022 zal opnemen. We zullen proberen hem uit te nodigen voor een conferentie-debat.

22/06/2022 - BELASTINGEN : Opgelet, de hulp bij het invullen van belastingaangiftes aangeboden door de FOD Financiën (ons bericht van 24/05/2022) loopt af op 29/06/2022. Zie hun aankondiging HIER

21/06/2022 - ENERGIE : De verschillende sociale maatregelen op energiegebied, zoals de uitbreiding van het sociaal tarief tot de begunstigden van het BIM-statuut (zie ons advies van 08/03) en de verlaging van de BTW tot 6% (zie ons advies van 24/02), zijn verlengd tot 31/12/2022. Wij wachten op de orderbevestiging.

16/06/2022 - GERECHT: De FOD Justitie heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Uiteraard is vooral het gedeelte over de oprichting van het Just-on-web Platform van belang voor de sector. Dit verslag kan worden bekeken HIER

14/06/2022 - VERZEKERINGEN: De Ombudsman voor Verzekeringen heeft zijn Jaarverslag 2021 gepubliceerd. U kunt het bekijken HIER.

09/06/2022 - NMBS: Gebruikers die gewend zijn aan de trein EN roken zullen gewaarschuwd moeten worden. Vanaf 1 januari 2023 wordt het verboden te roken op alle perrons van Belgische stations op straffe van een boete van 50 euro (categorie 1). Meer info HIER

07/06/2022 - ZELFSTANDIGEN : Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 18/03/2022 een einde gemaakt aan een betwisting betreffende de bedrijfsleider. Deze laatste mag niet als een onderneming worden beschouwd. De natuurlijke persoon-beheerder heeft geen toegang tot het faillissement en wordt doorverwezen naar de CSR. Wat info HIER.

02/06/2022 - ENERGIE : De Brusselse regering heeft nieuwe sociale beschermingsmaatregelen voor gas en elektriciteit aangenomen. Dee nieuwe verordeningen zijn op 30 april 2022 in werking getreden.

INFOS ONTVANGEN IN MEI

31/05/2022 - SCHULD INVORDERING: De federale minister van Economie heeft een wetsvoorstel ingediend om de minnelijke invordering van schulden beter te regelen. Dit wetsontwerp voorziet in de voorlegging van gerechtsdeurwaarders aan de FOD Economie en in een schorsingsbevoegdheid van 3 maanden voor minnelijke bemiddelaars.
Wij zullen de ontwikkeling ervan op de voet volgen, maar intussen kunt u meer informatie krijgen in de pers.

24/05/2022 - BELASTINGAANGIFTE: Binnenkort is het tijd om uw belastingaangifte in te vullen. Gebruikers die hulp nodig hebben, kunnen telefonisch of ter plaatse contact opnemen met de FOD Financiën voor een afspraak. Meer info op de volgende link.

17/05/2022 - GEZOND: Na energie (30%), water (15%) en huur (8%) is dit een andere essentiële begrotingspost die zopas is verhoogd aangezien de honoraria van de artsen met 2% zullen worden verhoogd. Meer uitleg hierover RTBF artikel. (alleen in het Frans)

10/05/2022 - ENERGIE: Gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen hebben toegang tot het sociaal tarief aangezien zij recht hebben op sociale bijstand gelijk aan het leefloon. Zie voor meer details HIER.

06/05/2022 - CORONAVIRUS : Bij besluit van 28/04/2022 heeft de regering van het Hoofdstedelijk Gewest Bxl besloten een premie toe te kennen aan cultuurwerkers die geen gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht. Informatie en voorwaarden op de Actiris website.

INFOS ONTVANGEN IN APRIL

28/04/2022 - LEEFLOON : De Leefloon-bedragen zijn opnieuw geïndexeerd vanaf 01/05/2022. dit is de 2e indexering van 2022 naast de eenmalige verhoging voorzien op 01 januari 2022 (zie onze mededeling van 01/03). Om de nieuwe bedragen te raadplegen, klik HIER

26/04/2022 - BANK: Wist u dat een betaling via domiciliëring tot 8 weken later kan worden geannuleerd door ze gewoon bij uw bank aan te vechten? Wees voorzichtig, het is beter een goede reden te hebben om te betwisten en niet te vergeten de automatische incasso bij de schuldeiser te annuleren. Anders kan de schuldeiser de volgende dag een nieuw betalingsbevel geven. Meer informatie HIER.

19/04/2022 - ENERGIE : Indexatie van de inkomensdrempel van het Sociaal Stookoliefonds Voor alle aanvragen die vanaf 1 maart 2022 worden ingediend, mag het jaarlijks bruto belastbaar bedrag van het huishouden niet meer bedragen dan 21.179,16 euro plus 3.920,94 euro per persoon ten laste. De circulaire is beschikbaar HIER.

07/04/2022 - FISCALE SCHULD : De FOD Financiën heeft zijn verklarende omzendbrief van de WMGI, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Geen grote verandering voor zover wij weten. De nieuwe versie is HIER beschikbaar.

05/04/2022 - CORONAVIRUS : Nieuwe verlenging tot 30/06 van de beschermende maatregelen op het gebied van de werkloosheid die tot 31/03 geldig waren (zie hieronder ons advies van 22/02) namelijk het ouderschapsverlof voor zieke kinderen, het bedrag van de uitkeringen, de niet-degressiviteit ervan... Zie Koninklijk Besluit van 31/03/2022

INFOS ONTVANGEN IN MAART

29/03/2022 - ENERGIE: De verlaging van de BTW van 21 naar 6% op de levering van elektriciteit aan particulieren is met 3 maanden verlengd tot 31/09/2022. Deze maatregel werd genomen in het Koninklijk Besluit van 23/03/2022 en uitgebreid tot de levering van aardgas en warmte via warmtenetten. Meer info HIER

24/03/2022 - CSR: het faillissement van de beheerder, het is gedaan. In een arrest van 18/03/2022 heeft het Hof van Cassatie deze praktijk verworpen door te oordelen dat de beheerder niet voldeed aan de definitie van "onderneming" in de zin van boek XX van het COB. Het besluit zal binnenkort beschikbaar zijn op de Belgische Monitor-website.

22/03/2022 - DEURWAARDERS Wij hebben vernomen dat de Nationale Kamer Richtlijn 2013-001 inzake minnelijke invordering helemaal heeft ingetrokken. Aangezien deze laatste niet vervangen is, betekent dit dat de Kamer besloten heeft om zelfs de meest kromme praktijken die deurwaarders in de minnelijke fase toepassen door de vingers te zien. Meer info HIER.

18/03/2022 - CSR: Bij een verzoek om aanvullende informatie naar aanleiding van een ontvankelijkheidsaanvraag, is het mogelijk om te antwoorden met behulp van E-DEPOSIT. In dat geval moet u ervoor zorgen dat u het docketnummer van de zaak gebruikt en niet langer het nummer dat gebruikt is om het verzoek in te dienen. Meer info HIER.

17/03/2022 - BESLAGEN : Op 28/05/2021 (zie hieronder) hebben wij u meegedeeld dat het mogelijk was om een kopie van uw beslagleggingsberichten op te vragen per e-mail bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Sinds kort is het ook mogelijk om dit online te doen door het digitale formulier op de website van de Kamer.

10/03/2022 - PENALE BOETES : Wist u dat het op www.justonweb.be, het online platform voor het betalen van straf- en verkeersboetes, mogelijk is om het dossier in te zien en een kopie (ongetekend) van het vonnis te krijgen?

08/03/2022 - ENERGIE: Een wet van 28/02/2022 kent een verwarmingspremie van 100,00€ toe aan alle residentiële klanten die op 31/03/2022 een elektriciteitsleveringscontract voor hun woning hebben. Deze premie zal worden afgetrokken van de maandelijkse factuur. Meer Informaties HIER. De uitbreiding van de maximumprijzen voor beschermde afnemers tot BIM-begunstigden wordt verlengd van 01/04 tot 01/07.

01/03/2022 - SOCIALE BIJSTAND : Na het overschreden van de spilindex in februari 2022 is het bedrag van het leefloon geïndexeerd op 01/03/2022. Dit is al de 2e verhoging van het leefloon in 2022 na de verhoging die op 1 januari geprogrammeerd was. De nieuwe bedragen kunnen worden geraadpleegd HIER.

INFOS ONTVANGEN IN FEBRUARI

24/02/2022 - ENERGIE : Om de stijging van de energieprijzen het hoofd te bieden, heeft de regering beslist om de BTW op de levering van elektriciteit voor residentiële klanten tijdelijk te verlagen van 21 naar 6%. Deze maatregel is vastgelegd in het KB van 21/02/2022 en is geldig van 01/03/2022 tot 30/06/2022. Meer info HIER

22/02/2022 - CORONAVIRUS : Zoals aangekondigd op 14/12/2021 (zie hieronder) zijn de diverse beschermingsmaatregelen (premie van 25,00€ - ouderschapsverlof - steun aan sectoren in moeilijkheden) verlengd tot 31/03/2022. De wet die deze nieuwe verlenging met 3 maanden officieel maakt, is (eindelijk) op 14/02/2022 in het BS verschenen.

17/02/2022 - TELEFONIE: Proximus heeft een partnerschap opgezet met sociale instellingen om de meest kansarmen tegen zeer voordelige voorwaarden toegang tot het internet te bieden. Indien uw organisatie belangstelling heeft voor een dergelijk partnerschap, is meer informatie beschikbaar ICI.

10/02/2022 - DEURWAARDER : In een arrest van 10/02/2022 heeft het Grondwettelijk Hof verklaard dat een akte van betekening van deurwaarders uitdrukkelijk de wijze van beroep, de termijn waarbinnen dit of deze beroepen moeten worden ingesteld, alsmede de naam en het adres van de bevoegde rechtbank om deze beroepen te behandelen, moet vermelden. Hij gaf de wetgever tot 31/12/2022 de tijd om de wetgeving te wijzigen. Meer info HIER.

08/02/2022 - GERECHETLIJKE KOSTEN: Het Grondwettelijk Hof heeft zich opnieuw gebogen over de inning van de deelname aan het fonds voor de tweede lijncbijstaan. Dit moet nu door het fonds worden terugbetaald indien de eiser die het heeft voorgeschoten de zaak wint en de wederpartij van rechtsbijstand geniet. Informatie en details HIER

03/02/2022 - CORONAVIRUS : Het Koninklijk Besluit dat de verlenging van de maatregelen in verband met het corona overbruggingsrecht tot 31/03/2021 officieel maakt, werd uiteindelijk op 21/01/2022 gepubliceerd. Het omvat onder meer de verdubbeling van dit overbruggingsrecht voor activiteiten die gedwongen worden te sluiten. Meer info HIER

02/02/2022 - MAATSCHAPPIJ: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt binnenkort een ombudsman voor alle moeilijkheden met een Brusselse administratie, d.w.z. het Gewest, de FGC, de GGC en de gemeenten die niet over een specifieke ombudsman beschikken. Het zou spoedig beschikbaar moeten zijn. Meer info HIER

01/02/2022 - ZELFSTANDIGE: De U>moratorium van de administratie op dagvaarding in faillissement is nu opgeheven. Sinds oktober 2021 is de RSZ al weer begonnen met faillissementsdagvaardingen om de sociale schulden niet onbeperkt te laten oplopen. Sinds begin 2022 heeft ook de FISCUS de weg naar het Hof hervat.

INFOS ONTVANGEN IN JANUARI

27/01/2022 - DEURWAARDER : Waarschuwing als u een mail ontvangt van de studie LEROY die lijkt te antwoorden op een van uw oude mails en die verwijst naar een Excel bijlage, dan is dit een poging tot Phising. De informatie wordt doorgegeven op de homepage van de Leroy-studiewebsite.

25/01/2022 - CSR : Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden vanaf 1 januari 2022 de bedragen van de vergoedingen, vacatierechten en het forfaitair tarief voor de gerechtelijke schuldbemiddelaar geindexeerd. Meer infos HIER.

19/01/2022 - ENERGIE : De eenmalige premie van 80 euro bestemd voor mensen die van het sociaal tarief voor hun gas- en elektriciteitsvoorziening genoten in september 2021 (zie hieronder op 29/12) wordt half februari betaald aan de leverancier bij wie de gebruiker op 31/09/2021 was ingeschreven en moet worden teruggestort op de rekening van de gebruiker. Indien de terugbetaling eind februari nog niet heeft plaatsgevonden, adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de betrokken leverancier.

17/01/2022 - ENERGIE : De laatste wijziging van de "WATER"-verordening werd op 17/01 in het Staatsblad gepubliceerd. Het voorziet in de invoering van een sociaal tarief, de standaardisering van de inningsprocedures van Vivaqua en een verbod op afsluitingen. Meer informatie in ons conferentie-debat over juridische actualiteiten.

14/01/2022 - VERKEERSBOETES : De site van Polinfo meldt ons 2 nieuwe indexeringen op 1 januari; De administratieve toeslag bij verkeersboetes (bericht van 31/08 hieronder) stijgt met 2,49% en de gerechtskosten in strafzaken (deskundige gerechtsdeurwaarders...) stijgen met 3,9%.

12/01/2022 - JUSTITIE : Voor alle zaken die na 1 december 2021 worden ingediend, is de deelname aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand geïndexeerd en verhoogd tot 22,00€. Meer details op de website van Strada Lex

05/01/2022 - CSR : De inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de informatisering van de CSR-procedure en de oprichting van het CSR-platform werd opnieuw uitgesteld tot 01/01/2023 (Programmawet van 27/12/2021)

04/01/2022 - ENERGIE : Op 27/12/2021 heeft de regering een hele reeks programmawetten goedgekeurd die onder meer de verlenging tot 01/04/2022 van de toekenning van het sociaal tarief aan de begunstigden van het BIM-statuut op het gebied van energie bevat.

.

2022

.

INFOS ONTVANGEN IN DECEMBER

29/12/2021 - ENERGIE : Alle gezinnen die op 30/09/2021 het sociaal tarief voor hun gas- en elektriciteitsvoorziening genoten, zullen een bonus van 80€ krijgen. Het zijn veeleer hun leveranciers die het zullen ontvangen en die het van de volgende factuur zullen aftrekken via een creditnota. Meer info op de website van SocialEnergie.

28/12/2021 - DEURWAARDER : Na het tarief van de gerechtsdeurwaarders is het de beurt aan de niet beslagbare minima bepaald in artikel 1409 GW (KB van 17/12/2021) om geïndexeerd te worden. zie HIER

23/12/2021 - DEURWAARDER: Zoals elk jaar wordt het gerechtelijk tarief van de gerechtsdeurwaarders op 1 januari geïndexeerd en de nieuwe tarieven werden goedgekeurd in het KB van 17/12/2021. Ter informatie: de kwijtingsrechten voor elke deelbetaling tussen 0 en 24,99 euro worden verhoogd van 2,61 euro (3,16 euro incl. btw) tot 2,71 euro (3,28 euro incl. btw). Het volledige tarief kan HIER (helemaal naar beneden) worden geraadpleegd .

21/12/2021 - CORONAVIRUS : U kunt uw gebruikers die een periode van tijdelijke werkloosheid hebben gehad na de gezondheidscrisis in 2021 geruststellen. Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en de duur van de vakantie worden deze dagen gelijkgesteld met werkelijk gewerkte dagen. (K.B. van 07/12/2021)

16/12/2021 - SOCIALE BIJSTAND : Op 1 januari wordt het bedrag van het leefloon verhoogd, ingevolge het voorschrift van het Koninklijk Besluit van 06/08/2020 dat voorziet in een verhoging van 10,75% gespreid over 4 jaar. De nieuwe bedragen kunnen HIER worden geraadpleegd. Bovendien ziet het ernaar uit dat de spilindex binnenkort zal worden overschreden en het is dus mogelijk dat deze bedragen ook nog worden geïndexeerd.

14/12/2021 - CORONAVIRUS: Volgens de nieuwsbrief van de SPP Maatschappelijke Integratie wordt de premie van €25,00 per maand voor huishoudens die het leefloon of een gelijkwaardig inkomen ontvangen opnieuw verlengd met 3 maanden tot 31/03/2022. De bevestiging zal binnenkort volgen.

09/12/2021 - CORONAVIRUS : Naar aanleiding van de sluiting van de scholen in de week van 20/12 kunnen werknemers die dat nodig hebben (één ouder per gezin) alleen voor die week tijdelijke werkloosheid overmacht vragen. De procedure wordt uitgelegd op de website van de RVA, maar let erop dat u een inkomensverklaring naar uw uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW) stuurt, anders wordt u niet betaald.

INFOS ONTVANGEN IN NOVEMBER

23/11/2021 - HUUR : Bij ordonnantie van 28/10/2021 heeft de Brusselse regering een Paritaire Huurcommissie opgericht om woekerhuurprijzen te bestrijden door ofwel bemiddeling tussen de partijen voor te stellen, ofwel een advies te geven dat voor de vrederechter kan worden gebruikt om een huurvermindering te vragen. Voor meer informatie, zie dit artikel van de VRT

18/11/2021 - CORONAVIRUS: Om strafbare feiten in verband met het gebruik van het COVID Safe Ticket te bestrijden, heeft het College van procureurs-generaal nieuwe nationale richtlijnen uitgevaardigd waarin het boetebedrag op 750,00€ is vastgelegd. In geval van niet-betaling zal een dagvaarding worden betekend. Meer info HIER

16/11/2021 - SOCIALE BIJSTAND : het Koninklijk Besluit van 17/10/2021 heeft enkele kleine wijzigingen in de IGO-regels aangebracht, met betrekking tot het vertrek naar het buitenland, de controle van 80-plussers en het tijdelijk verblijf in een andere woonplaats. Meer info HIER

05/11/2021 - SOCIALE BIJSTAND : Sinds 1 september 2021 zijn de inkomensgrenzen voor tweedelijnsrechtsbijstand met 100,00€ verhoogd. Infos en schemas HIER

INFOS ONTVANGEN IN OKTOBER

28/10/2021 - VERKEERSBOETES : Zoals aangekondigd in onze mededeling van 31/08 (hieronder), gebeurt de verwerking van verkeersboetes voortaan online. Sinds 21/10 heet de site niet langer "www.verkeersboetes.be" maar https://justonweb.be/fines/.

26/10/2021 - CORONAVIRUS : Zoals aangekondigd op 14/10 (zie hieronder) werden enkele coronamaatregelen verlengd tot 31/12/2021. Dit is niet het geval voor de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, de uitbreiding van de inschakelingsuitkeringen en het overbruggingsrecht bij gedwongen sluiting (onder andere). De lijst van maatregelen werd bijgewerkt op de volgende pagina.

19/10/2021 - VERVOER: Wist u dat werkzoekenden die naar een sollicitatiegesprek gaan, korting kunnen krijgen op hun NMBS-ticket? Het is een beetje ingewikkeld om te verkrijgen, maar het voorkomt een hoge boete. Meer informatie [HIER-<https://www.belgiantrain.be/nl/tick...
15/10/2021]>
art1251].

13/10/2021 - CORONAVIRUS : In een persbericht van 24/09 kondigde de regering (KERN) aan dat zij bepaalde sociale maatregelen die op 31/09 zouden aflopen, wilde verlengen tot 31/12. Het betreft het overbruggingsrecht, tijdelijke werkloosheid, maar ook de COVID-premie (verlaagd van 50 naar 25€). Meer info zodra deze maatregelen zijn vastgelegd in een KB.

12/10/2021 - VERLOF: Naast het vaderschapsverlof wordt ook het rouwverlof uitgebreid en gediversifieerd naargelang de band met de overledene. De wet van 15 juli 2021 kent namelijk 10 dagen kleine werkloosheid toe aan de persoon die een samenwonende partner, een echtgenoot of een kind heeft verloren. Meer informatie op de FOD Werkgelegenheid website

07/10/2021 - ZELFSTANDIGE: Sinds 5 juli 2021 heeft de Kamer van Ondernemingen in moeilijkheden bij het Ondernemingsgerecht toegang tot het Centraal register van economische signalen. Dit zal de analyse van de indicatoren die tijdens het conferentiedebat van 26/11/2020 zijn toegelicht, aanzienlijk vergemakkelijken. Meer info in dit artikel van Stradalex.].

05/10/2021 - HUUR : Sinds begin 2021 had de Brusselse regering aangekondigd dat ze de toegang tot de huurtoelage wilde gelijkschakelen en vergemakkelijken voor huurders met een laag inkomen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die geen sociale huisvesting genieten (Zie HIER). Dit is nu gebeurd met de publicatie van het regeringsdecreet van 15/07/2021 (!). Meer infos op de site van Brussel Huisvesting.

INFOS ONTVANGEN IN SEPTEMBER

30/09/2021 - ENERGIE : Naar aanleiding van de voorspelde stijging van de prijs van elektriciteit en vooral van gas, heeft het Steunpunt samen met verschillende netwerken en actoren op het terrein een witte kaart ondertekend waarin concrete oplossingen worden geëist om de gevolgen van deze stijging tegen te gaan. de open brief is beschikbaar (alleen in het Frans) op de website van Le Soir

28/09/2021 - SAMENLEVING: Het Steunpunt deelt u, in samenwerking met tal van netwerken en actoren op het terrein, deze Open Brief die bedoeld is om mensen bewust te maken van het belang om loketten open te houden, ondanks telewerken en de toenemende digitalisering. De tekst van de brief is HIER beschikbaar.

23/09/2021 - GAS-boete : De verzending van de eerste brief met de verklaring van de overtreding die aanleiding geeft tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) gebeurt normaal gezien per aangetekende zending, behalve voor bepaalde vereenvoudigde procedures waar een gewone brief volstaat. Overtredingen van sein C3 (verboden toegang in beide richtingen) en sein F103 (voetgangerszone) zullen voortaan volgens de vereenvoudigde procedure worden behandeld. Meer details in het volgende artikel.

21/09/2021 - CORONAVIRUS : De wet van 14/08/2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, bekend als de "Pandemiewet" is op 14/09/2021 in werking getreden. Inbreuken op de aangenomen regels zullen moeten worden vervolgd voor de politierechtbank en niet langer via de GAS. Meer informaties op de Brulocalis website

16/09/2021 - SCHULDEISERS : Het gerechtsdeurwaarderskantoor Leroy voor Brussel heeft sinds enige tijd een direct e-mail adres CPAS.OCMW@leroy-partners.be gereserveerd voor diensten schuldbemiddeling.

07/09/2021 - SOCIALE BIJSTAND: De FOD Maatschappelijke Integratie deelt ons mee dat per 1 september de inkomensdrempel om in aanmerking te komen voor een verwarmingsuitkering geïndexeerd werd. Het bruto jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 20.356,30€ (tegenover 19.566,25€ voorheen) + 3.768,51€ per persoon ten laste. Het is ook beschikbaar voor mensen met CSR. Meer info op de website van het Sociale Verwarmingsfonds

02/09/2021 - CORONAVIRUS : Wegens de crisis wordt de schorsing van de Gewestbelasting voor inrichtingen van toeristische logies verlengd voor de periode van 01/07/2021 tot 31/12/2021 (KB van 15/07/2021). Deze vrijstelling is ingegaan op 1 januari 2020. Meer informatie op de website van Fiscaliteit.Brussels

INFOS ONTVANGEN IN AUGUSTUS

31/08/2021 - VERKEERSBOETES : De betaling van verkeersboetes kan gebeuren via het platform https://www.verkeersboetes.be/. Vanaf 23/08/2021 zal echter ook een extra vergoeding van 8,84 euro (of 25,32 euro na ontvang van het bevel tot betalen) moeten worden betaald om de werkingskosten van dit platform te dekken. Meer info HIER.

27/08/2021 - CSR : Wat de COVID-premie van 50€ betreft die wordt toegekend aan begunstigden van een inkomen dat gelijk is aan het leefloon, bestaat er nog geen gezaghebbende rechtspraak terzake. In Brussel zijn sommigen weliswaar van mening dat deze premie niet beslagvatbaar is, maar het lijkt erop dat de meeste rechters de keuze van de toewijzing ervan aan de schuldbemiddelaars overlaten..

24/08/2021 - PENALE BOETES : Sinds 1 mei is de inning van penale boetes, die werd beheerd door de Niet-Belasting Invorderingskantoren, toevertrouwd aan TEAMS INVORDERING. Indien de belastingplichtige er niet in slaagt de schuld binnen een jaar te vereffenen, kan hij nu een ASR aanvragen.

20/08/2021 - ALIMENTATIE SCHULDEN : Sinds eind 2020 is de inning van DAVO-schulden toevertrouwd aan TEAMS INVORDERING, waardoor de inningsfilosofie enigszins is gewijzigd. Schuldenaren die hun schuld niet binnen een jaar naast de lopende annuïteit kunnen betalen, worden doorverwezen naar de ASR-procedure.

03/08/2021 - JOBAANBIEDING : De VZW Service Infor Gaz Elec / Collectif Solidarité Contre l’Exclusion is op zoek naar een voltijds franstalig Onderzoeksmedewerker (m/v). Raadpleeg de aanbieding HIER.

INFOS ONTVANGEN IN JULI

30/07/2021 - CORONAVIRUS : De wet van 18/07/2021, bevestigde de verlenging tot 30/09/2021 van verschillende coronamaatregelen op sociaal en fiscaal gebied, zoals 1° de premie van 50€/maand voor inkomens gelijk aan de RIS, 2° de werkloosheidmaatregelen, 3° het overbruggingsrecht.

27/07/2021 - KREDIET : In het kader van haar opdracht om de consumenten in de financiële sector te beschermen, heeft de FSMA een sensibiliseringscampagne gelanceerd om ONLINE FRAUDE te bestrijden. Verschillende informatievideo’s zijn online beschikbaar

INFOS ONTVANGEN IN JUNI

30/06/2021 - CORONAVIRUS : Verschilende beschermende maatregelen, waaronder het verhogen van de beslagbaar gedeelte en het verlengen van de termijn vom een dringende interventie van het rechtsbijstand te rechtvaardigen, zijn zojuist met 3 maanden verlengd tot 30 september. (KB van 24/06/2021)

25/06/2021 - CORONAVIRUS: Om dat mensen tijdens de crisis meer geld in zak hebben, is de voorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen sinds mei 2020 verlaagd van 26,5% naar 15%. Deze maatregel is verlengd voor de maanden juli, augustus en september 2021 (KB van 20/06/2021). Wij herinneren eraan dat het definitieve belastingtarief van het jaar niet verandert. Pas op voor de regularisatie.

21/06/2021 - CORONAVIRUS: De regering heeft besloten de betaling van de premie van 50,00€/maand voor begunstigden van het leefloon of gelijkwaardige financiële steun te verlengen tot 30/09/2021. De tekst is in ieder geval volgens de website van de FOD maatschappelijke integratie bij het Parlement ingediend. UPDATE - zie info dd. 30/07

18/06/2021 - SCHULDEISERS : Nieuw adres van de schuldeiser EOS Aremas Belgium - Sint-Lazaruslaan 4-10/2 te 1210 Brussel.

16/06/2021 - SOCIALE BIJSTAND : Vergeet niet, dat het bedrag van het leefloon zal op 1 juli 2021 stijgen. Info en bedragen op volgende website.

14/06/2021 - PENALE BOETES : Wist u dat het sinds kort mogelijk is om een afbetalingsplan te vragen voor een strafrechtelijke boete (overtreding, corona boete...) zelfs als deze nog niet voor de rechter is geweest ? Let op: dit geldt niet voor verkeersboetes. Meer info op de 2e pagina van de FAQ op de website www.uwboete.be of via het bijgevoegd formulier (adres = juist, geen straatnaam)

09/06/2021 - CORONAVIRUS: De Brusselse regering heeft besloten om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een staatslening om zijn handelshuur te betalen te versoepelen. Verhoging van het maximumbedrag en de aflossingsperiode. Meer informatie HIER.

07/06/2021 - JUSTITIE : Sinds 1 juni 2021 is het bedrag van de procedurele toelagen zojuist met 10% verhoogd. Dit is de derde keer sinds 2007 dat deze bedragen worden geïndexeerd. Bedragen en toelichtingen op de volgende link (alleen in het Frans voor het moment).

03/06/2021 - CORONAVIRUS : Ook dit jaar zullen particuliers niet naar de FOD kunnen gaan om hulp te krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte. Behalve voor uitzonderlijke gevallen is alleen een telefonische bijstand mogelijk als u een afspraak maakt voor 29/6/2021. Meer info op de FOD website.

01/06/2021 - KREDIET : Na de CREG is het de beurt aan FEBELFIN om haar jaarverslag bekend te maken. Deze kan worden geraadpleegd op de volgende link.

INFOS ONTVANGEN IN MEI

31/05/2021 - ENERGIE: De CREG, Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, heeft haar Jaarverslag 2020 vrijgegeven voor raadpleging HIER. Een samenvatting van belangrijke ontwikkelingen en opvallende feiten is ook beschikbaar op volgende link.

26/05/2021 - BESLAG : Weet u dat de particulier gratis een kopie van zijn beslagleggingsbevelen kan krijgen ? Daartoe hoeft hij alleen maar een verzoek in te dienen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op info@nkgb-cnhb.be, met een kopie van zijn identiteitskaart. Om de informatie daarin te ontcijferen, stuur een verzoek naar s.vanderbruggen@mediationdedettes.be.

20/05/2021 - KREDIET : Op 1 juni 2021, verlaging van het JKP voor kredietopeningen, d.w.z. het maximale totaal dat alle uitgaven van het kredietcontract niet mogen overschrijden. Het zal dus (iets) minder kosten om voor zijn rekening negatief te passeren. Meer info op de website van de FOD

17/05/2021 - BESLAG : In geval van loonbeslag kunt u de deurwaarder dwingen tot verdeling over te gaan als u meent dat het zover is met het verwijzen naar het artikel 1629 van het Gerechtelijk Wetboek dat voorschrijft dat : de deurwaarder uiterlijk binnen de vijftien dagen na de uitnodiging die hem door de meest gerede partij is gedaan, een project van verdeling opstelt (...).

10/05/2021 - JUSTITIE: Publicatie van het jaarverslag van de Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Het bevat een aantal interessante aanbevelingen, zoals de herziening van het tarief of de tuchtprocedure. Zie HIER.

07/05/2021 - SCHULDEISERS: Vanaf 1 mei worden penale boetes geïnd door het Team Invordering van de woonplaats van de debiteur en niet langer door het kantoor niet-fiscale invordering van de plaats van de overtreding. Laat het ons weten als u een verandering in het incassobeleid opmerkt. Meer info HIER

06/05/2021 - CSR : In geval van een schuld aan een Vereniging van Mede-eigenaars moet u ook de contactgegevens van de SYNDICUS vermelden , zodat de griffie geldig contact met hen kan opnemen. Zie artikel 577-8, §4, 6° van het Burgerlijk Wetboek.

04/05/2021 - KREDIET : Let op - wanneer u met een kredietgever onderhandelt om een overdracht van inkomsten op te schorten, vergeet dan de overdrachten tegen belastingteruggaven of vakantiegeld niet. Meer infos HIER

INFOS ONTVANGEN IN APRIL

26/04/2021 - SCHULDBEMIDDELING : Oprichting van virtuele STEUNGROEPEN voor mensen met overmatige schuldenlast. Meer infos HIER (alleen in het Frans).

23/04/2021 - CORONAVIRUS : Verlenging tot 30/06/2021 van de verhoging van het niet beslagbaar deel van het inkomen (KB van 29/03/2021) - Meer infos HIER.

15/04/2021 - CORONAVIRUS : Verlenging tot 30/06/2021 van de premie van 50,00€/maand voor wie een leefloon ontvangt (of een gelijkwaardig inkomen) (Wet van 02/04/2021) - Meer infos HIER.

12/04/2021 - CORONAVIRUS - Verlenging tot 25/04 van het verbod van de uithuiszettingen in Brussel (BS dd. 01/04/2021) - Meer infos HIER.

07/04/2021 - SCHULDEISERS : Nieuw adres van de schuldeiser IRC GROUP - Rue des Prémontrés 2/12 te 4000 LUIK.

INFOS ONTVANGEN IN MAART

22/03/2021 - SCHULDEISERS : Nieuwe deurwaardersvereniging, vereniging van de deurwaarders Jacques LAMBERT, Luc PAUWELS & Roger MOREELS die de studie FORESTI LEX hebben gesticht - Victor Rousseaulaan 165/01 te 1190 VORST.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief