Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vacature - Schuldbemiddelaar (m/v/x) - Niveau B – voltijds

OCMW VAN SINT-JANS-MOLENBEEK (Dienst schuldbemiddeling) rekruten:
Schuldbemiddelaar (m/v/x) - Niveau B – voltijds - 1 vervangingscontract - dienst schuldbemiddeling

De dienst Schuldbemiddeling probeert om mensen met schulden uit hun vicieuze cirkel te halen, maakt hen bewust van de oorzaken en gevolgen van een schuldenlast en brengt oplossingen aan om deze te vermijden. De dienst vindt of identificeert de oorzaken van de schulden en werkt eraan met de bedoeling een duurzame oplossing te vinden. De dienst heeft eveneens een missie in het kader van de Ordonnantie van 14/12/2006 betreffende de gas- en elektriciteitsdistributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk personen opvolgen die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen.

Functie

 • Een socio-financieel onderzoek van de aanvragen uitvoeren in overeenstemming met de verschillende wetten inzake schuldbemiddeling;
 • Ervoor zorgen dat alle administratieve handelingen worden verricht die nodig zijn om een volledig dossier samen te stellen;
 • Ervoor zorgen dat de eigen statistische gegevens van de afdeling worden bijgewerkt;
 • De informatie die is verzameld tijdens trainingssessies van interne en externe bijeenkomsten doorgeven aan de relevante afdelingen;
 • Actief deelnemen aan doorlopende trainingen op het gebied van debiteurenbeheer om je kennis op peil te houden.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van schuldpreventieprojecten.
 • Schuldbemiddeling opvolgen, met name via individuele gesprekken (inkomsten- en uitgavenbegroting analyseren, rechten laten gelden, een dossier samenstellen in het kader van een collectieve schuldregeling, enz.)

Profiel

 • Sociaal bewust zijn, een goede actieve luisteraar en tonen van empathie;
 • Georganiseerd, methodisch en nauwkeurig werken;
 • Georganiseerd zijn en op coherente wijze de prioriteiten en stappen bepalen die nodig zijn om uw doelstellingen en/of activiteiten te verwezenlijken, met inachtneming van de termijnen;
 • In staat zijn informatie te synthetiseren om een gemeenschappelijke basis te vinden tussen partijen;
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving op het gebied van schuldbemiddeling en de deontologie op dit gebied toepassen;
 • Goede beheersing van informaticamiddelen (Word, Excel, Outlook);
 • Goede redactionele capaciteiten.

Voorwaarden voor deelname

 • Beschikken over een Belgisch graduaat/ bachelor diploma:
  • Maatschappelijk werker, psychologisch assistent, opvoeder (klasse I), rechten, politieke en sociale wetenschappen, verpleegkundige gespecialiseerd in de gemeenschapszorg of in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat vereist is op het moment van aanwerving

Troeven

 • Een eerste ervaring hebben als maatschappelijk werker of binnen een schuldbemiddelingsdienst;
 • De basisopleiding schuldbemiddeling gevolgd hebben bij een erkende organisatie;
 • Een goede kennis hebben van het Frans en het Nederlands, in het bezit zijn van de door Selor uitgegeven taalcertificaten (schriftelijk en mondeling) of bereid zijn deze te behalen.

Offre

Een voltijds vervangingscontract (38 uur/week) met :

 • Loonschaal in overeenstemming met de opgewaardeerd schalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Niveau A;
 • Een erkenning van de verworven professionele beroepservaring (alle anciënniteit in de publieke sector en maximaal 6 jaar in de privésector voor functies die verband houden met de functie) ;
 • Een aantrekkelijk verlofkapitaal ;
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid tot telewerken (1 tot eventueel 2 dagen per week na 6 maanden anciënniteit en afhankelijk van de functie en autonomie) ;
 • Terugbetaling van het woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer en/of een fiets- of voetgangerspremie (vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer) ;
 • Een eindejaarsuitkering ;
 • Toekenning van maaltijdcheques ;
 • Aanvullende pensioenverzekering (groepsverzekering / 2de pijler) ;
 • Doorlopende professionele opleidingen ;
 • Toekenning van een tweetaligheidspremie, op vertoon van de vereiste Selor-taalcertificaten (schriftelijk en mondeling);
 • Mogelijkheid om aan te sluiten aan een hospitalisatieverzekering tegen een voordelig tarief.

Interesse om te komen WERKEN voor het OCMW Sint-Jans-Molenbeek?

Als u geïnteresseerd bent in deze functie en voldoet aan het profiel dat wij zoeken, nodig ik u uit om te solliciteren via onze jobsite, ten laatste tegen 06/09/2023.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief