Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede praktijk : Een beroep bij de Ombudsman van de MIVB (JUIN 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen inzake schuldbemiddeling. en matière de médiation de dettes, en meer in het bijzonder rond het thema van Een dossier over de MIVB-toeslag + beroep bij de Ombudsman .

De feiten :

In de dossiers die de invordering betreffen van door de MIVB toegepaste toeslagen ten aanzien van reizigers zonder geldig vervoerbewijs, hebben wij vastgesteld dat in sommige afrekeningen, bovenop de toeslag van € 107,00 per overtreding, een "administratiekost" van € 25,00 werd aangerekend. Deze kosten zijn niet voorzien in de algemene voorwaarden van de MIVB en worden nergens vermeld in haar tarieven.

De onderhandeling :

Wij hebben eerst de MIVB en vervolgens haar gerechtsdeurwaarder Modero om uitleg gevraagd, maar zij bleven erbij dat deze kosten verschuldigd waren zonder in te gaan op de vraag of deze wel gerechtvaardigd zijn. Daarop spraken we de ombudsman van de MIVB aan over deze kwestie, en maakten hem duidelijk dat we vruchteloos geprobeerd hadden om het probleem op te lossen met de juridische dienst.

Het resultaat :

Na raadpleging van de eigen tarieven en algemene voorwaarden kwam de ombudsman van de MIVB tot de conclusie dat deze praktijk niet in overeenstemming is met wat is overeengekomen tussen de MIVB en de gerechtsdeurwaarders gelast met de invorderingsdossiers. De MIVB besloot daarom af te zien van de "administratieve kost" en verzocht haar deurwaarders dit bedrag niet langer te vorderen, ook niet in zaken waarin de rechter die kost reeds had toegestaan.

Conclusie :

Een ombudsman is een neutrale autoriteit die als opdracht heeft de communicatie te bevorderen tussen de burger en de instelling waaraan hij verbonden is. Hij kan geen juridische vragen beantwoorden, maar kan zeer nuttig zijn wanneer de instelling geen duidelijk antwoord geeft op een bepaalde vraag. Zorg er wel voor dat u pas contact opneemt met de Ombudsman nadat u geprobeerd hebt het geschil met de instelling zelf op te lossen, anders zal de Ombudsman weigeren tussen te komen.

Nuttig document :

Hier vind U de link naar de website van de ombudsmans.

Om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 24/02/2022, klik HIER.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief