Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede praktijk : Een ASR-aanvraag aan de FOD Financiën (JUNI 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen inzake schuldbemiddeling. en matière de médiation de dettes, en meer in het bijzonder rond het thema van een ASR-aanvraag aan de FOD Financiën.

De feiten :

Een man had een belastingschuld van € 6.861,53 en een budget dat te beperkt was om deze schuld in minder dan 12 maanden af te betalen.

De onderhandeling :

De dienst schuldbemiddeling baseerde zich op de oude criteria van de FOD om de uitgaven van de man te ramen, namelijk € 1.300,00 per maand voor een alleenstaande + € 150,00 per kind ten laste. Aangezien de persoon in kwestie een alleenstaande was met 2 kinderen ten laste en een inkomen van € 1.720,00 per maand, verklaarde de dienst schuldbemiddeling dat hij een bedrag van € 120,00 per maand kon besteden aan de afbetaling van zijn schulden (inkomen van € 1.720,00 - € 1.600,00 maandelijkse kosten).

Het resultaat :

LDe FOD aanvaardde een tijdelijk afbetalingsplan van € 120,00 per maand voor de eerste 12 maanden. En toen de cliënt na een jaar zich spontaan bij de FOD meldde en aangaf dat zijn financiële situatie niet was veranderd (onder meer door de coronacrisis), verlengde de FOD het afbetalingsplan van € 120,00 per maand voor de resterende 47 maandelijkse termijnen. Vanaf de datum van die beslissing werd de man ook vrijgesteld van de betaling van nalatigheidsinteresten.

Conclusie :

De procedure van de administratieve schuldenregeling kan op het eerste gezicht ingewikkeld lijken en een afschrikeffect oproepen. Maar ze kan ook wel degelijk een oplossing bieden voor het dossier. Als de procedure bovendien wordt ingeleid door een dienst schuldbemiddeling, zal deze als vertrouwenspartner worden beschouwd en kan de dienst haar budgetanalyse gewoon overmaken zonder de delen van het formulier te hoeven invullen, die betrekking hebben op de in het budget opgenomen informatie.

Om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 24/02/2022, klik HIER.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief