Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede praktijk : Het vervangen van een bemiddelaar in een CSR (JUNI 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen inzake schuldbemiddeling. en matière de médiation de dettes, en meer in het bijzonder rond het thema van Het vervangen van een bemiddelaar in een CSR.

De feiten :

Een cliënt kwam te rade bij de dienst schuldbemiddeling in verband met communicatieproblemen met zijn gerechtelijk bemiddelaar.

De onderhandeling :

De dienst schuldbemiddeling heeft eerst geprobeerd om de procedure opnieuw uit te leggen aan de cliënt. Toen echter bleek dat het probleem dieper zat dan een simpel misverstand of onbegrip, nam de dienst contact op met de gerechtelijke bemiddelaar. De dienst schuldbemiddeling kon niet akkoord gaan met de antwoorden van deze laatste en hielp haar cliënt bij het opstellen van een met redenen omklede brief aan de rechter waarin de tekortkomingen en meningsverschillen met de gerechtelijke bemiddelaar werden uiteengezet.

Het resultaat :

De rechter ging in op het met redenen omklede verzoek van de cliënt en stelde een nieuwe bemiddelaar aan.

Conclusie :

LDe vervanging van een gerechtelijke bemiddelaar is een omslachtige en moeizame procedure. Als het meningsverschil tussen de bemiddelaar en de partij in bemiddeling echter kan worden aangetoond aan de hand van schriftelijke en feitelijke elementen, moet men niet aarzelen om de zaak aan de rechter voor te leggen. De tussenkomst van de dienst schuldbemiddeling als derde partij heeft de rechter zeker geholpen bij het nemen van zijn beslissing.

Nuttig document :

Het verzoek om een nieuwe bemiddelaar aan te stellen (alleen in het Frans).

Requête en changement de médiateur

De beslissing van de rechtbank (alleen in het Frans).

Décision de changement de médiateur

Om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 24/02/2022, klik HIER.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief