Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Waarom en hoe de erkenning voor schuldbemiddeling vragen?

Er zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 33 diensten erkend als dienst schuldbemiddeling.

Er zijn in de praktijk echter veel meer diensten die in hun werk van budgetbegeleiding ook aan schuldbemiddeling doen en dit zonder specifieke erkenning. Deze diensten beantwoorden natuurlijk aan een steeds groter wordende vraag vanwege personen met schulden.

Waarom en hoe de erkenning voor schuldbemiddeling vragen?

  • Een dienst die aan schuldbemiddeling doet in een dossier met een consumentenkrediet, overtreedt art. 67 op de wet consumentenkrediet en riskeert o.a. strafrechtelijke sancties.
  • Daarenboven kan deze dienst geen erkenningsnummer op zijn briefhoofd vermelden terwijl dat bewijs steeds meer door de schuldeisers en andere actoren in dossiers schuldbemiddeling gevraagd wordt.
  • Een erkenning zou zonder twijfel ook onze geloofwaardigheid als schuldbemiddelaar verhogen tegenover schuldeisers en overheidsinstellingen.
  • Het Steunpunt krijgt alleen subsidies voor haar dienstverlening naar erkende diensten schuldbemiddeling toe. Toch hebben we altijd, in de mate van het mogelijke, ook rekening gehouden met de behoeften van de andere diensten. Dit wordt steeds moeilijker. De verwachtingen die aan Het Steunpunt gesteld worden steeds veel omvattender: de hotline wordt regelmatig geraadpleegd door niet-erkende diensten evenals door mensen met schulden die rechtstreeks bellen en we kunnen deze overbevraging steeds moeilijker aan met de huidige middelen.
  • Wat betreft het vormingsprogramma, krijgen erkende diensten voorrang om zich in te schrijven.
  • Het zal echter, rekening houdend met de installatiekosten van het programma, moeilijk zijn om dit programma ook aan alle niet-erkende diensten te geven. Alleen een verhoging van het aantal erkende diensten zou een verhoging van onze subsidies rechtvaardigen.
Zo is het: u hebt een erkenning nodig en het Steunpunt heeft uw erkenning nodig.
We wensen dan ook van deze decreetwijziging gebruik te maken om het belang te onderstrepen van een erkenning als dienst schuldbemiddeling, een erkenning die een kwaliteitsvolle dienstverlening alleen maar ten goede kan komen.

Indien u informatie wenst over de erkenningsprocedure, de bewijsstukken, de voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief