Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Welke uitgaven mogen niet uit het oog verloren worden?

Het is belangrijk rekening te houden met alle uitgaven in het budget, zeker met jaarlijkse (belastingen) of regelmatig weerkerende (verzekeringen, telefoon, kabeltelevisie, mutualiteitbijdragen) uitgaven.

Indien u geen reserve aanlegt voor het betalen van dit soort uitgaven, is het niet denkbeeldig dat, eens de betaling dient gedaan te worden, u geconfronteerd wordt met een nieuwe schuld tegenover een nieuwe schuldeiser.

Dikwijls vergeet men:

 • de inkomstenbelasting door het cumuleren van verschillende inkomens ;
 • de jaarlijkse afrekening van de elektriciteitsfactuur. Deze kan behoorlijk oplopen indien de voorschotten te laag berekend werden (bijvoorbeeld wanneer het aantal gezinsleden toegenomen is) ;
 • de autoverzekering wanneer de premie jaarlijks betaald wordt ;
 • de gewestbelasting ;
 • de verkeersbelasting ;
 • de premie van de brandverzekering ;
 • de onroerende voorheffing ;
 • de factuur voor kabeldistributie wanneer deze jaarlijks opgemaakt wordt.

U kunt uw budget berekenen aan de hand van de budgettaire roosters beschikbaar op deze website.

Zie ook op de website www.checkyourbudget.be (enkel in het Frans).

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief