Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Wetvoorstel om de schadebedingen te beperken (DECEMBER 2019)

Deze informatie werd gepubliceerd op de website van de VRT [1] : er is een wetsvoorstel ingediend om de bijkomende kosten die tijdens de minnelijke fase mogen worden aangerekend, te beperken.

Deze wetswijziging legt schuldeisers een maximumbedrag op dat naast de hoofdsom mag worden gevorderd in geval van betalingsachterstand. Tegelijkertijd maakt deze wet ook een einde aan een onrechtmatige praktijk van bepaalde deurwaarders die, tegen de geest maar niet tegen de vorm van de wet in, in de minnelijke fase dezelfde kosten aanrekenden als in de gerechtelijke fase.

Het gaat om een dossier waar het Steunpunt al enkele jaren aan werkt en waarvoor we in contact staan met verschillende politieke partners.

De voorlopige stand van zaken is dat het wetsvoorstel unaniem is goedgekeurd in de commissie. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het resultaat van de stemming van het wetsvoorstel in het Parlement en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief