Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nuttige links

Online shoppen

Ziehier de website van de FOD Economie over online shoppen :
https://www.e-shop-defense.be/nl/index.html


Een klacht indienen bij een ombudsman ?

Klik hier voor meer info :
De ombudsman dwingt echter niet, zoals een rechter, beslissingen af bij de administraties of de diensten voor welke hij bevoegd is. Hij overtuigt en bemiddelt met moreel gezag.
Uit universitair onderzoek is gebleken dat de gemiddelde ombudsman zowat acht op tien gegronde klachten in positieve zin oplost voor de klager.
Alle ombudsmannen op de website /www.ombudsman.be/nl passen de “10 geboden” van een volwaardige ombudsman toe: de ombudsman behandelt de klacht (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief