Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De pedagogische methode

De Verbruikersateliers zijn gebaseerd op een interactieve en ludieke aanpak met rollenspelen, groepsspelletjes (bv: het Poen) en op de oplossing van probleemsituaties via een wisselwerking tussen het opbouwen van knowhow en levensvaardigheden [1] .
De workshops verlopen dus interactief en gaan uit van de vragen en de bezorgdheden van de deelnemers.

De animator let op de naleving van belangrijke waarden voor het groepsleren, legt specifieke begrippen uit en begeleidt de oefeningen om het doel te bereiken.

[1Zie Lesne Marcel, « Lire les pratiques de formation d’adultes », Paris Edelig, 1984

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief