Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Steunpunt

Het Steunpunt - Schuldbemiddeling is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de volledig benaming Steunpunt voor de Diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

De vereniging, vroeger GREPA genoemd, werd in december 1999 opgericht.

Ze is apolitiek en niet-confessioneel en heeft tot hoofddoel een steun te bieden aan de schuldbemiddelaars en de diensten die personen met financiële moeilijkheden of in toestand van armoede helpen, en, meer in het algemeen, de belangen van deze mensen te behartigen.

U kunt onze statuten hier lezen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief