Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welkom op de website van het Steunpunt

Het Steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tot hoofddoel de werking van de diensten schuldbemiddeling van de openbare sector (onder andere opgericht door de OCMW’s) en het verenigingswerk te steunen.

Het Steunpunt zorgt voor de opleiding van de schuldbemiddelaars. Het brengt tevens de schuldbemiddelaars bijeen teneinde hen toe te laten hun ervaringen uit te wisselen, de wetswijzigingen op te volgen en hun werkmethodes bij te schaven. Regelmatig worden ontmoetingen op touw gezet met de overheid, advocaten, magistraten en schuldeisers. Het Steunpunt werkt ook aan een dialoog en discussie met alle betrokken partijen rond schuldoverlast en aanverwante onderwerpen.

De opdrachten van het Steunpunt omhelzen ook de bijstand aan personen met schuldoverlast door middel van preventie, voorlichting betreffende mogelijke oplossingen en door ze op het bestaan van de diensten en hun activiteiten te wijzen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief