Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Eerstelijns juridische bijstand

Volgens de wet betreft het "juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie" (art.508/1, 1° ger.W.).

Anders gesteld, juridische inlichtingen in de brede zin van de term, die de vragende partij in staat stelt veel kleine problemen op te lossen. Bijvoorbeeld : hoe bereken ik de indexering van mijn huishuur, het nut van bepaalde documenten uitleggen of het invullen ervan voorbereiden, het adres van een organisme doorgeven dat het specifiek geval zal kunnen opvolgen.

Het voordeel van deze eerstelijnshulp is zijn toegankelijkheid: ieder fysiek persoon heeft er recht op, zonder enige voorwaarde en de hulp is in principe gratis.

De eerstelijns juridische bijstand wordt georganiseerd door de Balie of door verschillende erkende organismen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief