Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Presentatie van twee wetswijzigingen die een impact zullen hebben op de schuldbemiddelingssector

Op donderdag 21/09/2023 organiseerden we een presentatie van de 2 nieuwe hervormingen die de schuldbemiddelingssector in de toekomst zullen beïnvloeden. Hier zijn de dia’s (alleen in het Frans) van de presentatie :

Over de uithuiszettingsprocedures.

Op 22/06/2023 keurde het Brussels Parlement een ontwerp van ordonnantie goed die belangrijke wijzigingen aanbrengt aan de procedure voor huisuitzetting die momenteel van kracht is in het Gewest. De ordonnantie heeft tot doel het aantal uitzettingen te verminderen, een winterstop in te voeren en te voorzien in de opvolging van statistische gegevens.

Om het aantal uitzettingen te verminderen, geeft de ordonnantie het OCMW een centrale rol van preventieve tussenkomst om de verslechtering van de relatie tussen huurder en verhuurder te voorkomen. Daarvoor moet het op de hoogte worden gebracht van elke fase van de procedure en is de tijd tussen de fasen verlengd. Dit is een taak die normaal gezien moet worden toevertrouwd aan de diensten schuldbemiddeling.

Om dit te illustreren, kwam de dienst schuldbemiddeling van het Brusselse OCMW ons vertellen over een samenwerking die werd opgezet met de vrederechters van de 4 kantons van Brussel-Stad, om het probleem van de uitzettingen aan te pakken.


(alleen in het Frans)

Een meer gedetailleerd artikel over het onderwerp is HIER beschikbaar.

Over de minnelijke invordering.

Op 23/05 werd de wet van 04/05/2023 gepubliceerd, die boek XIX "Consumentenschulden" invoegt in het Wetboek van Economisch Recht. Deze wet introduceert een aantal "nieuwigheden", waaronder

  • de verplichting voor schuldeisers om een eerste kosteloze aanmaning te sturen
  • het beperken van de boetebedingen en andere kosten die schuldeisers kunnen eisen van hun schuldenaars in geval van wanbetaling.
  • de uitbreiding van de controlebevoegdheden van de FOD Economie tot advocaten en gerechtsdeurwaarders.
  • de verplichting voor incassobureaus om schulden te controleren.
  • de opschorting van de procedure bij het openen van een dossier voor minnelijke schuldbemiddeling of het indienen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling (CSR).


(alleen in het Frans)

Een meer gedetailleerd artikel over dit onderwerp is HIER beschikbaar

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief