Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder

Welke rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders. (OKTOBER 2019 - update in FEBRUARI 2023)

In de praktijk wordt een schuldbemiddelaar vaak geconfronteerd met maatregelen van deurwaarders die hij als onevenredig of onrechtmatig beschouwt. Door het statuut van ambtenaar van de burgerlijke stand is het beroep van gerechtsdeurwaarder een erg gecontroleerd en beschermd beroep, in die mate dat hij een zekere immuniteit lijkt te genieten en hem niets ten laste kan worden gelegd. Maar er bestaan echter verschillende rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders.
Dit artikel...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief