Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Het BELSAG OP ONROEREND GOED (AUGUSTUS 2014)

De procedure is complex en technisch en veronderstelt de tussenkomst van achtereenvolgens een deurwaarder en een notaris. We zullen ons beperken tot een korte toelichting.

1. De poging tot verzoening:

Ze is enkel vereist in het kader van de uitvoering van een hypothecair krediet. Indien het krediet niet terugbetaald wordt moet de schuldeiser de schuldenaar verwittigen per aangetekende brief welke de consequenties kunnen zijn van zijn niet-betaling. Deze verwittiging moet hernieuwd worden bij elke onbetaalde vervaldag. De poging tot verzoening vindt plaats voor de beslagrechter.

2. Het bevelschrift:

Het bevelschrift tot betaling wordt door de deurwaarder overgemaakt en herinnert de schuldenaar eraan dat in geval van niet-betaling beslag zal gelegd worden op het gebouw. Het moet het beslag tenminste 15 dagen voorafgaan en blijft 6 maanden geldig. Vanaf de ontvangst van het bevelschrift bij het register van bewaring der hypotheken mag het gebouw niet meer verkocht, geschonken, geruild worden.

3. De acte van beslag:

Ten vroegste 15 dagen en ten laatste 6 maanden na het bevelschrift tot betaling doet de deurwaarder de acte inschrijven bij het Bureau der hypotheken.
De schuldenaar mag nog blijven wonen in de lokalen tot de verkoop plaats vindt. Indien het gebouw echter verhuurd is zullen de huurgelden geblokkeerd worden ten gunste van de schuldeiser.

4. De aanstelling van de notaris:

Gedurende de maand van het inschrijven van het beslag duidt de rechter een notaris aan die belast zal worden met de verkoop.

5. Het lastenboek:

De notaris maakt een beschrijving van het gebouw en de wijze van de verkoop (datum, wijze van publicatie,...)

6. De verkoping:

Op de vastgestelde dag gaat de notaris over tot de verkoop van het gebouw.

7. De betekening van de verkoop aan de beslagen schuldenaar:

Deze wordt door de deurwaarder uitgevoerd. Vanaf die datum kan de schuldenaar uitgezet worden door de koper van het gebouw.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief