Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Minnelijke invordering en gerechtsdeurwaarders

In onze nieuwsbrief van februari wezen we op het feit dat sommige deurwaarders nog steeds systematisch de wet betreffende de minnelijke invordering overtreden.

Ter herinnering :

De wet betreffende de minnelijke invordering legt een schriftelijke ingebrekestelling op, die uitdrukkelijk volgende gegevens moet bevatten:

  • De identiteit, het adres, het telefoonnummer van de schuldeiser;
  • Een duidelijke beschrijving van de verplichting die deze schuld tot stand heeft gebracht ;
  • Een duidelijke beschrijving en rechtvaardiging van de bedragen die van de schuldenaar gevorderd worden, inclusief schadevergoedingen en nalatigheidsintresten;

De wet verbiedt ieder gedrag of handeling die de privacy van de consumment aantast of die hem kan misleiden.

Bijvoorbeeld:

  • onjuiste juridische bedreigingen of onjuiste inlichtingen over de gevolgen van wanbetaling;
  • de inning van niet voorziene of niet wettelijk toegestane bedragen;
  • het belagen van de schuldenaar, die uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft te kennen gegeven de schuld te betwisten.
Om u te helpen klacht neer te leggen bij de Arrondissementskamer of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, hebben wij voor u een nieuwe modelbrief opgesteld (bijlage).
Lees aandachtig de handleiding minnelijke invordering (bijlage) alvorens deze brief te gebruiken.

Lees ook : "Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder"

Modelbrief klachtbij NKGB overtreding van de wet minnelijke invordering 2015.

Handleiding minnelijkeinvordering en analyse van afrekeningen 2015

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief