Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede praktijk : Een dossier over kosten van gezondheidszorg (JUNI 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen inzake schuldbemiddeling. en matière de médiation de dettes, en meer in het bijzonder rond het thema van Een dossier over kosten van gezondheidszorg .

De feiten :

Een bemiddelaarster merkte in een dossier op dat een ziekenhuis een forfaitaire vermeerdering van € 25,00 op haar factuur toepaste. Die toeslag zou volgens de algemene voorwaarden van het ziekenhuis verschuldigd zijn.

De onderhandeling :

De bemiddelaar schreef de schuldeiser aan om hem erop te wijzen dat de algemene voorwaarden hier niet van toepassing waren omdat de schuldenaar niet de gelegenheid had gehad om ze te lezen alvorens "een overeenkomst te sluiten" met het ziekenhuis. De algemene voorwaarden maken bijgevolg geen deel uit van de overeenkomst. Terwijl de bemiddelaarster deze kosten dus betwistte, adviseerde zij de schuldenaar wel om het onbetwistbaar verschuldigde gedeelte alvast te betalen.

Het resultaat :

Anderhalve maand later ontving zij van de instrumenterende deurwaarder de bevestiging dat de zaak gesloten was.

Conclusie :

De theorie van de niet-tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden kan vooral worden aangehaald in de gezondheidszorg, omdat ziekenhuizen vaak niet de moeite nemen om hun algemene voorwaarden aan toekomstige patiënten mee te delen. Maar zonder de betaling van het onbetwistbaar verschuldigde gedeelte, zou de deurwaarder zich waarschijnlijk nooit over de zaak hebben gebogen. .

Nuttige documenten :

De modelbrieven van het Steunpunt

De NIET-TEGENSTELBAARHEID van de Algemene Voorwaarden inroepen bij de schuldeiser (in het geval van een ziekenhuisfactuur)
NIET-TEGENSTELBAARHEID (1)

De NIET-TEGENSTELBAARHEID van de Algemene Voorwaarden bevestigen
NIET-TEGENSTELBAARHEID (2)

Om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 24/02/2022, klik HIER.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief