Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede praktijk : de betwisting van een factuur van SIBELGA (JUNI 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen inzake schuldbemiddeling. en matière de médiation de dettes, en meer in het bijzonder rond het thema van de betwisting van een factuur van SIBELGA.

De feiten :

Een technicus van Sibelga had aanwijzingen van manipulatie gevonden op de meter van een gebruikster, waardoor alle metingen sinds de laatste controle ongeldig werden. Sibelga factureerde vervolgens een bedrag van € 4.244,01 op basis van het tarief dat van toepassing is voor niet-gemeten verbruik voor de periode van 03/12/2018 tot 30/06/2020.

Gelukkig werd in het kader van hun Eco&co-project op 14/06/2019 bij deze gebruikster een energie-audit uitgevoerd. Deze maakte onder meer melding van een meterstand.

De onderhandeling :

De dienst schuldbemiddeling kon van Sibelga bekomen dat rekening gehouden werd met de meterstand die tijdens de audit was opgenomen. Hierdoor konden zij aantonen dat het verbruik tot de datum van de meteropname gelijklopend was met dat van de voorgaande jaren. Dat bewees dan weer dat de manipulatie van de meter pas na die datum had plaatsgevonden. Het tarief voor "niet-gemeten verbruik" mocht daarom pas vanaf 14/06/2019 worden toegepast.

Het resultaat :

Door het tarief voor reëel gemeten verbruik toe te passen tot de datum van de energie-audit, en pas daarna het tarief voor niet-gemeten verbruik, daalde de factuur van € 4.244,01 tot € 1.808,52.

Conclusie :

Men moet een factuur niet altijd zonder meer aannemen. Het loont om zorgvuldig na te gaan waarop het gefactureerde bedrag is gebaseerd. In dit geval ging het geschil niet over het niet-gemeten verbruik, maar over de begindatum van dat verbruik. En zelfs een niet-officiële meteropname volstond om de energiemaatschappij te doen inbinden en een aanpassing van de factuur te bekomen.

Om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 24/02/2022, klik HIER.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief