Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede bemiddelingspraktijk : Betwisten van de bijkomende kosten van een energierekening (JUNI 2023)

Minnelijke schuldbemiddeling is geen exacte wetenschap. Schuldbemiddelaars moeten hun onderhandelingstechnieken vaak aanpassen aan de schuldeiser, of zelfs aan de tussenpersoon met wie ze te maken hebben, om te onderhandelen over de kwijtschelding van bepaalde kosten of om voordeligere betalingsvoorwaarden te bekomen voor de gebruiker.

We nodigden onlangs de minnelijke schuldbemiddelaars van Brussel uit op een (virtuele) bijeenkomst. Bedoeling was om voorbeelden van succesvolle onderhandelingen voor te stellen en GOEDE PRAKTIJKEN in de minnelijke schuldbemiddeling uit te wisselen rond de thema van de identificatie en betwisting van de bijkomende kosten van een energierekening

DE FEITEN

In 2021 maakte een cliënt een afspraak met een dienst schuldbemiddeling in de hoop een oplossing te vinden voor zijn algemene schuldenlast. De schuldbemiddelaarster viel meteen een reeks onbetaalde energiefacturen op van de energieleverancier Luminus. Haar idee was dat zij hiervoor misschien een beroep kon doen op het Energiefonds van het OCMW.

Het incassokantoor Alektum, dat belast was met de invordering van de schuld, deed er echter meer dan een jaar over om te reageren op het verzoek om een afrekening te bekomen. Toen de afrekening eindelijk in de bus viel, bleek deze bovendien een aantal onregelmatigheden te bevatten

  • Ten eerste bleek een aantal facturen verjaard te zijn, aangezien de verjaringstermijn voor energieschulden 5 jaar bedraagt (art. 2277 2de lid B.W.).
  • Ten tweede bleek het incassokantoor meer dan € 833,67 aan kosten te vorderen (op een totale schuld van € 6.164,67, d.w.z. meer dan 13,5%) en verstrekte het geen details over de maandelijkse afrekeningen, waardoor het onmogelijk was om de legitimiteit van de bijkomende kosten te controleren.

DE ONDERHANDELING

Eerst en vooral dient opgemerkt dat wat de energieschulden in Brussel betreft, de wetgever de bijkomende kosten die kunnen worden gevorderd in geval van laattijdige betaling tijdens de minnelijke fase strikt heeft afgebakend. De leverancier mag slechts € 7,50 aanrekenen voor een betalingsherinnering en € 15,00 voor de ingebrekestelling EN de totale kosten en intresten per dossier mogen maximaal € 55,00 bedragen.

De schuldbemiddelaarster stelde dus vast dat dit bedrag ruim was overschreden, alleen al door de kosten die in de afrekeningen werden berekend. Ze vroeg Alektum dan ook om een gedetailleerd overzicht van de maandelijkse facturen. Niet zelden nemen energieleveranciers de diverse kosten (betalingsherinneringen of ingebrekestelling) van die maand op in het totaalbedrag van de maandelijkse factuur. Hierdoor is het vaak erg moeilijk om te controleren of het plafond van € 55,00 effectief wordt gerespecteerd.

Het doel van deze demarche was om tegelijkertijd de verjaringstermijn in te roepen voor facturen van meer dan 5 jaar oud en de aangerekende kosten te herleiden tot het wettelijk bepaalde plafond. Meer informatie over deze problematische praktijk vanwege energieleveranciers vindt u in dit artikel ; OVERSCHRIJDING VAN HET PLAFOND VAN 55,00 EURO KOSTEN IN DE INVORDERING VAN ENERGIEFACTUREN.

HET RESULTAAT

Alektum heeft nooit gereageerd op het verzoek. De schuldbemiddelaarster probeerde vervolgens telefonisch contact met hen op te nemen, maar kreeg te horen dat zij het dossier gesloten hadden. In afwezigheid van een schriftelijke bevestiging of betalingsherinnering schorste de schuldbemiddelaarster haar verzoek om tussenkomst door het Energiefonds op en adviseerde haar cliënte om het dossier verticaal te klasseren.

CONCLUSIE

Als de schuldbemiddelaarster niet attent was geweest of de afrekening van de schuldeiser slechts oppervlakkig zou hebben bekeken, zou ze ongetwijfeld zijn doorgegaan met haar verzoek tot tenlasteneming door het Energiefonds en zou deze uiteindelijk de illegaal gevorderde bedragen hebben betaald. Doordat er geen sancties voorzien zijn voor de schuldeiser, proberen sommige leveranciers helaas nog steeds om illegale kosten te vorderen. Het enige risico dat zij lopen is immers dat ze moeten afzien van deze illegale toeslagen. Het is dan ook belangrijk om elke afrekening goed te onderzoeken, zelfs die van gerenommeerde bedrijven zoals Luminus of Engie.

Klik HIER om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 01/06/2023

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief