Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede bemiddelingspraktijk: Onderhandelen van een afbetalingsplan voor socialezekerheidsbijdragen (JUNI 2023)

Minnelijke schuldbemiddeling is geen exacte wetenschap. Schuldbemiddelaars moeten hun onderhandelingstechnieken vaak aanpassen aan de schuldeiser, of zelfs aan de tussenpersoon met wie ze te maken hebben, om te onderhandelen over de kwijtschelding van bepaalde kosten of om voordeligere betalingsvoorwaarden te bekomen voor de gebruiker.

We nodigden onlangs de minnelijke schuldbemiddelaars van Brussel uit op een (virtuele) bijeenkomst. Bedoeling was om voorbeelden van succesvolle onderhandelingen voor te stellen en GOEDE PRAKTIJKEN in de minnelijke schuldbemiddeling uit te wisselen rond de thema van de onderhandeling van een afbetalingsplan voor socialezekerheidsbijdragen

DE FEITEN

In dit dossier kwam de dienst schuldbemiddeling tussen voor een voormalige zelfstandige die zijn activiteit in 2020 had stopgezet. Na het opstellen van het budget en de onderhandeling met de schuldeisers, konden alle invorderingen worden gestaakt, met uitzondering van 3 dossiers die in behandeling waren bij deurwaarder Dabin. Het ging om 3 dossier van invordering van sociale zekerheidsbijdragen voor het sociaal secretariaat Partena.

Gerechtsdeurwaarder DABIN weigerde pertinent elke medewerking tijdens de onderhandelingen en weigerde ook systematisch de voorgestelde afbetalingsplannen, ook al voorzagen die in de aflossing van vrij aanzienlijke bedragen van € 300,00, € 100,00 en € 50,00 per maand.

De schuldbemiddelaarster raadde de gebruiker daarom aan om, ondanks het feit dat er geen akkoord was met de deurwaarder, toch alvast over te gaan tot betalen. Na enkele maanden stelde ze echter vast dat de verschuldigd blijvende saldi niet waren gedaald. Het bleek dat de deurwaarder in de 3 dossiers invorderingskosten in rekening bleef brengen, die werden afgetrokken van de verrichte betalingen.

DE ONDERHANDELING

Daarop besloot de schuldbemiddelaarster om de deurwaarder te kortsluiten en de oorspronkelijke schuldeiser, zijnde Partena Professional, rechtstreeks aan te spreken om te proberen tot een akkoord te komen. Na twee vergeefse e-mails slaagde ze er uiteindelijk in telefonisch contact op te nemen met de bevoegde dienst.

Ze benadrukte daarbij de goede wil van haar cliënt en de regelmaat van zijn betalingen, waardoor ze al verschillende dossiers had kunnen regelen. Ze vroeg hen om de 3 dossiers samen te voegen en een vast afbetalingsplan overeen te komen.

HET RESULTAAT

De persoon aan de telefoon toonde zich hierop veel begripvoller en accepteerde de verzoeken bijna zonder discussie. Partena Professional nam vervolgens contact op met de deurwaarder met het verzoek om de 3 dossiers samen te voegen en het afbetalingsplan te aanvaarden.

CONCLUSIE

Volharding is een belangrijke deugd voor een schuldbemiddelaar. Soms moet men doorzetten om een minnelijke regeling te kunnen treffen en de onverzoenlijkheid van bepaalde tussenpersonen te overwinnen. In sommige gevallen, zoals bij de invordering van socialezekerheidsbijdragen, kunnen de oorspronkelijke schuldeisers nog bij het proces betrokken worden, in de hoop dat zij hun deurwaarder tot rede zullen brengen wat betreft het toekennen van betalingsfaciliteiten.

Klik HIER om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 01/06/2023

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief