Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Inwerkingtreding van een nieuwe verjaringstermijn op het gebied van energie (OKTOBER 2017)

Sinds 3 augustus 2017 is een nieuwe wet in werking getreden tot vaststelling van nieuwe verjaringstermijnen op het gebied van energie.

De verjaringstermijn voor energieschulden is thans vastgelegd op 5 jaar, ondanks onze aanbevelingen aan het federale parlement.

Meer informatie vindt u op: http://www.socialenergie.be/fr/la-p...

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief